Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
AANWIJZING VAN DUINKERKEN NAAR OSTENDE. 105
gen bij dag dag-, weest dan zoo zorgvuldig om het aehterfle licht niet te oostelijk van het
andere te brengen, om dat de Vlosdilroom fterk na het Oosten voert, en u agter het oos-
terhoofd zoude brengen, of te veel beoosten •, op ieder hoofd ftaat een Paal of Spier, waar
op aan de top een teene Mand of ßo!.
Te Ostende, loopt de Vloed bij Volle en Nieuwe Maan tot half een uur, maar de
ftroom, omtrent 2 Engelfche Mijlen van de wal, blijft tot 4 uuren doorlopen; m de mond
van de haven rijst het water 18 voeten, en daar is 6 voet bij laag water.
De Spaanfche Zandheuvels, die omtrent een Engelfche Mijl ten Oosten van Ostende zijn ,
zijn wat hoger als in eenig ander Land daaromiireeks: drie Engelfche Mijlen ten Oosten
van deze is een groote Zandheuvel, en fchijnt \an dezelve hoogte te zijn ; en drie Engel-
fche Mijlen ten Oosten van dte, ziet men een Kerk met een vierkante Toren, en ten Oos-
ten daar van, omtrent drie Engellche Mijlen verder, legt Blankenburg, die een Baken
heeft, en een Kerk met een vierkante Toren, en een Engelfche Mijl ten Z. W. daar
van, heefr men een plaats, daar een groot getal Vaartuigen zijn opgehaald, op het zand-
ftrand. Uit zee derwaards zeilende, ontdekt men de groote en hooge Naaldetoren van
Brugge, die 7 Engelfche Mijlen landwaards in legt. De Kust van Ostende na Blankenburg
ftrekt O. i N. omtrent 10 Engelfche Mijlen.
Sluis. Omtrent 9 Engelfche Mijlen O. i Z. van Blankenburg, heeft men het inkomen
van Sluis, alwaar twee ftompe Torens en een Kreupelbosch•, tusfchen Blankenburg cn Sluis
zijn nog meerder ftompe Torens, en een Naaldetoren.
Om van Ostende te zeilen naar het Swin van Sluis, houd dan langs het Land , tusfchen
het Zand, genaamd het Hartzand, hier agter nader te belchrijven, in 5 a 6 vadem, tot
digt aan Blankenburg; dan afhoudende, tot in ó of 7 vadem, om een vlakte te vermijden,
die verder aldaar van de wal uitfteekt, als wel bewesten en beoosten van Blankenburg; en
beoosten Blankenburg zijnde, kan men nader na de wal toehouden in 5, 4 en 3 vadem,
tot dat men komt aan de Ton, bij Sluis, die op de punt van een Bank legt, genaamd de
Paardemarkt, die bij het inkomen aan Bakboordzijde moet gehouden worden.
Tusfchen Ostende en Sluis heeft men maar een Naaldetoren, en is digt bij de laatste ge-
noemde plaats , met nog een vierkante Toren tusfchen die in. Als de Naaldetoren komt
tusfchen de twee Zandheuvels en de vierkante Toren, in een komt met de lange Zand-
heuvel, die beoosten de andere legt, als ook met een Windmolen, ftaande tusfchen beide,
als dan is men op zijde van de Ton , op de Paardemarkt. De Stad Sluis is van de Ton
in het Z. ten W.: van de Ton ftuurt men Z. O. naar het Bolledeel, van het Eiland
Kaddrnd.
Het Eiland van Kadfand legt ten Oosten van Sluis, en is niet boven de 11 Engelfche
Mijlen lang en si Engelfche Mijlen breed. Het land is laag en vlak, daar is een Kerk
met een Naaldetoren, nagenoeg in 't midden van het Eiland.
Twee gevaarlijke Banken, als de Engelfche Pol en de Franfche Pol, leggende in het
midden van 't Swin van Sluis; dc laatste die maar 4 voet water op zijn midden heeft,
verdeelt het Kanaal van Wielingen in twee deelen, namentlijk in het buiten en binnen;
van deze is de binnenfte de naaowfte , maar een vaarwater, voor Schepen die 12 a J4
voet diep gaan, en word meest door de Smokkelaars, bevaren en gebruikt, zijnde zeer na
aan de wal. De buiten Wielingen word hier na befchreven, de Franfche Pol legt naast
aan de wal, zich uitftrekkende dircct van hot Hartezand , agterwaards naar de Swin van
Sluis. De Engelfche Pol, daar buiten, legt nagenoeg rechtftreeks met dezen, en ook met
de binnenkant van de Rijpt Ilartzand, hier agter tc befchrijven.
Noordwaards van Kadzand, aan dc andere zijde, tegen over dc Schelde, legt het Eiland
Walcheren, dat nagenoeg 10 Engelfche Mijlen lang en 7 breed is. Hot Land aan de west-
zijde is hoog , met groote Zandheuvels, en vcrtoonen op een afftand verfpreide kegels.
O De