Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
AANWIJZING VAN GREVELINGEN NAAR OSTENDE. foj
Mijlen, en heeft 4 vadem water, het N. O. eind komt aan de Witter-Bank, hier agter
nader te befchrijven-, het Z. W. eind Ic-gt van Nieuwpoort nagenoeg Z. Z. W., 6i En-
gelfche Mijlen, en van Osiende O. Z. O,, 7 Engelfche Mijlen.
Laastelijk: N. W. ten W., bij bet inkomen naar Ostende leggen nog twee kleine Ban-
ken, tot hier toe nog niet befchreven; beide leîgen ten Oosten van het Booneland. De
eerste van deze is li Engelfche Mijl van 't O. Z. O. tot W. N. W. , en leggen O. Z. O.
van het. Booneland, en heeft 2i vadem diepte. De tweede is een icieinder Bank, van
2 vadem, ten Z. O. van de ecrsie-, leggende, de Vuurtoren van Ojtende Z. O. 4 Z.,
2h Engelfche Mijlen afftand.
Aanwijzing om pan Grevelingen naar Ostende tc zeilen.
In het zeilen uit den Westen naar de Rheede van Duinkerken, moet opgemerkt wor-
den, dat als de Toren van Grevelingen Z. Z. W. van u is, dan zijt gij bij de hoek van
Grevelingen, alwaar 4 vadem water bij laag water is ; de merken hier van zijn de Toren
van Grevelingen Z. Z. W. en de St. George Naaldetoren, die ten Oosten van de Toten
van Grevelingen is in 't Z. 4 W.
Het KanaS alhier , zoo als voren gemeld, legt tusfchen de Breed - Bank aan de noord-
zijde en de Splinter en de Snaw aan de zuidzijde, bij het inkomen van dit Kanaal ; tus-
fchen deze Zanden is een vlakke dtempel van 637 vadem, genaamd de Traverfin,
of Geer.
I e koers en afftand van de bovengenoemde hoek tot aan deze drempel , is O. ten N,,
2i Engelfche Mijlen -, het Kanaal na binnen heeft de wijdte van een Engelfche Mijl, en
heeft de diepte van 11 , 12 en 13 vadem, en moogt, bevoorens daar in te zeilen,
O. Z. O. à O. ftuuren, 3i Engeifche Mijlen , of op het Lood er in loopen, naar de
omftandigheden. De Brak is zeer fteil, en moet niet nader gekomen worden als op 10
vadem, maar n» de wal toe kan u overleggen tot op 5 vadem.
Als de Toren van Grevelingen nagenoeg Z. W. ten W. \ W. en de Toren van Oud
Mardijke in 't Zuiden van u is, zoo zijt gij bij de eerste zwarte Ton, en dan langs de
kant van de Splinter en Snaw, en komende bij de tweede zwarte Ton aan de wal, en die
aan Stuurboord houdende; gij kunt inwaards houden, zoo dra Bergen, of WiJnocksbergen,
open of vrij is van de Toren van nieuw Mardijk, of dat de Toren van Mardijk in een is
met het Westerhoofd van de haven , kunnende alsdan inwaards houden, tusfchen de Brak
en de Snaw, regtftreeks op hel hoofd van Mardijks• haven aan, tot dat gij binnen deze
Banken zijt; gij kunt zulks ontdekken aan de Tonnen, en ook aan de vermeerderende diep-
te, en ftuurt dan O. Z. O., of op het Lood aan, naar verkiezing.
De Rheede legt een cn een half Engelfche Mijl noordwaards van de S'ad , en heeft de
ftrekking nevens de Bank de Brak, omtrent 5 Engelfche Mijlen. De Schepen mogen ten
anker komen als de groote Toren over het Forth , en de Toren van Grevelingen omtrent
een fcheepslengte buiten het Baken van Mardijk zijn, op 9 vadem, of wel met hoofïJ,
Z. W. een half of 4 Engelfche Mijl van u, op 6 of 8 vadem goede grond, als zynde
kleij en zand , of ook verder ten Westen , in 6 , 8 en 10 vadem , als dan droogt het
op, na Land toe, trapsgewijze.
Om cle haven in te zeilen, brengt de binnenfte Baken een handfpaakslengte ten Oosten
van de buitenfte, en ftuurt dan digt op het Ooster-Baken aan, tot gij binnen de twee
hoofden van het vaarwater komt, en die u veilig tot in de haven zullen leiden.
Om van de Rheede van Duinkerken oostwaards aan te zeilen , of naar Nieuwpoort,
ftuurt langs de wal op het Lood, altoos ra de wal houdende, als zijnde aan dien kant de
diepte regelmatiger ia 't af- en toenemen , als de andere zijde , en zoo voortgaande, tot
dat