Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
114 AANWIJZING VOOR DE KUST VAN VLAANDEREN.
De Banken, of wel de Bank, ftrekken omtrent Engelfche Mijlen O. Z. O. en waar
op een zwarte Ton aan het oosteinde, als ook nog een andere, ten naasten bij in de mid-
den , aan de noordzijde van dat Zand, en desgelijks is er ook een Ton, op de zuidpunt
van de Snaw , een Engelfche Mijl in het W. Z. W. van die op het oostpunt van het
Zand; tusfchen deze Banken en het Land is eyi goede ruimte om te laveeren en heeft de
diepte van 8 en lo vadem.
Brak-Bank en ook Hill's-Bank genoemd, een groote halve Engelfche Mijl van de Ton,
aan het oosteinde van de Snaw, legt een witte Ton, op het uiteinde van de Brak of
Hill's-Bank; tusfchen deze is het inkomen van de Rheede van Duinkerken. Deze Bank
ftrekt zich uit O. 4 Z., 7 Engelfche Mijlen; het middetfte gedeelte in 't N. N. O van
de hoofden van Duinkerken, en ten naasten bij droog met laag water; en verder ten
Oosten is maar 334 vadem op dezelve. Deze Bank bepaald de noordzijde van het Ka-
naal , van Duinkerken naar Nieuwpoort: de Scheidlijn is te zien door een witte Ton,
aan de binnenzijde, digt aan het oosteinde.
Smal-Bank. Agter en ten Oosten van de Brak-Bank legt de Smal Bank, die mede de
noordzijde van 't Kanaal na Nieuwpoort bepaald, leggende tusfchen de Binnen-Brcedbank
en de wal; het westeinde, waar op 4 vadem, legt 5 Engelf.he Mijlen beneden het oost-
einde van de Bank; dit Zand heeft nagenoeg de lengte van 12 Engelfche Mijlen, en heeft
op zijn oosteinde de diepte van 5 a 6 vadem, het droogfte gedeelte is naast naar het
eind, na de Brak toeleggende, alwaar een vadem water, en hebbende daar ook eenige
humpels van li en 2 vadem, verder oostwaards; het oosteinde legt van Nieuwpoort Z. O.
a Engelfche Zeemijlen en van het naaste Land 3 Engelfche Mijlen.
De Trapegeers of Cams-Bank legt ten Oosten van de Brak-Bank, twee Engelfche Mijlen
van de wal alftekende, en daar legt een zwarte Ton op de N. W. punt; zoo dat tus-
fchen deze en de witte Ton, aan het oosteinde van de Brak, het Kanaal van Duinkerken
inloopt naar Nieuwpoort; op het uiterfte einde van dit Zand is 6 voet bij laag water.
De Broeders,of Broeder-zand, legt ten Oosten van de Trapgeers, en uitftekende van de
wal naar het westen van Nieuwpoort, bijna 6 Engelfche Mijlen, op zijn N. W. punt is
4 vadem op de afftand van 2 Engelfche Mijlen yan de wal: een weinig verder, na binnen,
is maar een vadem; tusfchen deze en de Trapgeers kunnen de Schepen ankeren op 5 tot
23 vadem.
Stroom-Bank. Nagenoeg in een lijn met de Stnal Bank, ten Oosten daar van , legt het
westelijke gedeelte van de Stroonvbank: deze Bank heeft de lengte van 4 Engelfche Mij-
len van het Westen naar het Oosten, en een Engelfche Mijl breed, en heeft bij laage
Ebbe maar 6 voet op zijn droogst, en op het westcind is 4! vadem. Dit eind legt van
Nieuwpoort Z. O. ten Z., 4 Engelfche Mijlen afftand; tusfchen deze en het eind van de
Binnen-Breedbank is een doorvaard , waar in 9 vadem, en de breedte van | Engelfche
Mijl, en een goede ankerplaats daar binnen op de Rheede van Nieuwpoort.
Middelkerk-lJank. Deze Bank legt nagenoeg regtftreeks langs de wal, tusfchen Nieuw-
poort en Ostende, op den afftand van een Engelfche Mijl. Op het westcind is 4 vadem
water, en in de midden maar alleen een vadem, en op het oosteinde 21 vadem; er be-
ftaat een vaarwater tusfchen deze Bank en de wal, en tusfchen deze Bank en de Stroom-
bank is een doorvaart van 4.§ en 5 vadem diepte.
Het Booneland legt ten N. O. van de Stroom-Bank, cn meer den een Engelfche Mijl
buiten de Middelkerk Bank, en is drie Engelfche Mijlen lang en een breed, en waar op
a en 2l vadem bij laag water; tusfchen deze en de Stroombank kan men doorzeilen naar
Ostende in s vadem.
Negen vaams Bank. Buiten het Booneland heefr men een doorvaard tusfchen deze en die
van 7 vadem diepte-, deze Bank ftrekt O. N. O. en W. Z- W-, nagenoeg drie Engelfche
Mij-