Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
113 AANWIJZING VOOR DE KUST VAN VLAANDEREN.
li vadem, en de andere gedeeltens hebben 3 tot 6 vadem. De tusfchenwijdte, tusfchen
deze Bank en de Binnen-Rutting is omtrent een Engelfche Mijl, en in dat Kanaal heoft
men van 10 tot 18 vadem water.
De Binnen-Ratcel, binnen, en nagenoeg in lengte en paralcl, leggende, met de oostelijke
helft van den Dijk, (Bank), legt de Binnen-Rateci. liet oosteinde legt van Duinkerken
Z. Z. W., wel zoo westelijk 74 Engelfche Mijlen; de Bank firekt zich verder West,
ö Engelfche Mijlen. Daar is een nieuwe Sleuf, tusfchen hem en de Dijk, (Bank). —
Digt op het westeinde is maar 3 voet water; maar verder aan het oosteinde is 4 a ö
vaJem. De Dijk , (Bank) , legt een kwart Engelfche Mijl aan de buitenzijde van deze Bank.
Dc breede Bank. Deze Bank is van een zeer onregelmatige breedte, en ftrekt met zijn
binnenzijde -nagenoeg Paralcl met de Kust, omtrent 19 Engelfche Mijlen.
Van zijn westeinde, waar op maar gi a 4 vadem, legt Grevelingcn, Z. W. ten Z. ,
5S Engelfche Mijlen, en diie kwart Engelfclie Mijlen van daar ten Oosten heeft hij maar
een vadem diepte, de breedte van dit gedeelte is maar een halve Engelfche Mijl, maar
na de midden verbreedende; en het breedfte gedeelte, dat nagenoeg Noorden van Duin-
kerken legt, is een en een kwart Engelfche Mijl breed.
Het oostc-lijke gedeelte verdeeld zich in twee Takken , onder de benaming van de Bui-
tenbreed- en de Binnenbreed-Bank, aan het oosteinde is 2 a 3 vadem, uitgezondert 7 of
8 Engelfche Mijlen van het einde, daar is nauwelijks 4 voet water, en tusfchen die en
de eindens zijn nog meerder plaatzen van een , tn een en een half vadem, van dat
eind en de Buitcnbreed legt Nieuwpoort, nagenoeg Z. Z. O., 5è Engelfche Mijlen.
De Geer, buiten het oostelijke gedeelte van de Breedbank , nagenoeg N. O., 3 En-
gelfche Zeemijlen van Duinkerken, legt het raiddelfte droogfte gedeelte van de Geerbank,
waar op 3 vadem. Deze Bank is 3^ Engelfche Mijl in dc lengte, en legt digt aan de
buitenzijde van de Breebank, begint.ende zijn lengte 5§ Engelfche Mijlen van het oost-
einde van dien.
Rateel of Call-Bank. Deze B nk legt Oost en West van, en nagenoeg een Engelfche
IMijl buiten het oosteinde van de Geer en Buiten-Breebank; tusfchen beide is 9 tot 14
vadem, en op het midden ^an dc Bank is maar 4 voet water, en van dat gedeelte legt
Nieuwpoort Z. Z. O., iets oostelijker, 9 Engelfche Alijlen; haar lengte is 8 Engelfche
Mijlen en de diepte zeer ongelijk vr.n 2i tot 6 vadem.
Nieuwpoorts Butten-Bank. Deze a'dus bij dien naam bekend , is de noordcrlijkfte
droogte die bij Nieuwpoort legt, als zijn midden , legt van Nieuwpoort Z. ten O., 12 En-
gelfche Mijlen , en zich ftrekkende nagenoeg Oost en West, 3è Engelfche Mijlen,
heeft op het westeinde 5 vadem, en op de andere gedeeltens van 6 tot 9 vadem, en
legt omtrent 2i Engelfche Mijl van , in een gelijke ftreek met de Rateel, tusfchen
beide is 14, 15 en lö vadem diepte.
Wij zullen nu weder naar het Zuiden terug keeren, en beginnen met de Binnen-Ban-
ken te befchrijven, als eerftelijk met de Splinter en Snaw, die de zuidzijde van het in-
komen van de Rheede van Duinkerken uitmaken.
Splinter en Snaw. Deze Banken, die op den affland van 2§ Engclfche Mijlen van den
oever van Mardijk afleggen , en de zuidzijde van het Kanaal, of Rheede van Duinker-
ken , uitmaken, daar de Breebank de noordzijde uitmaakt van dezelve Rhee, het west-
eind of Splinter, waar op een zwarte Ton legt, en van Grevelingen in 't N. O. ten O.,
54 Engelfche Mijlen, en op de affland van ai Engelfche Mijlen N. O. i N. van de punt
van Grevelingen, twee Engelfche Mijlen van de wal uitfteekt, waar op maar 3, 4 en
5 vadem wai«r is.
N 3 De