Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
100 AANWIJZING VOOR DE KUST VAN VLAANDEREN.
het droogde deel; zijn de Toren van Grevelingen Z. Z. O., nagenoeg ii Engelfche Mij-
len van u, en Oije, of de Toren van Dasfan, Z. i O., lo Engelfche Mijlen: en de mer-
ken voor het Z. W. eind van dezelve is Grevelingen of Toren, Z. Z. O. 4 0., de To-
ren van Oije Z. \ O., en de Toren van Galais Z. W. i Z., en het uitcrile Z. W. einde
van deze dioogie daar op is 13 vadem , men heeft de Toren van Galais Z. Z. W. i W,,
de Toren van Oije Z. Z. O., en Grevelingen Z. O. ten Z. en Calais-kliff Z. W. t. W. 4 W.
In 't Jaar 1797 raakte Zijn Majesteits Schip, de Glatton, aan de grond op deze Bank, na-
genoeg met laag water, hebbende de Toren van Grevelingen in 't Z. Z. O. i O., Galais
Z. W. i W.,de uithoek of Calais-kliff Z. W. ten W. i W., en Zuid-Vorelancl N. W. t, W-
in aCï voet water. Even bevoren het Schip de grond raakte, had men 17 tot 8 vadem
■water, cn zoo dra als men de Bank over was na het Noorden, diepte dc Bank ^f van
7 tot 18 vadem, als toen vertoonde zich het KUIT van Galais, de westhoek, vrij ten Wes-
ten van het hooge Land, aldus: .
Omtrent twee kabellengten ten Westen van de Glatton, raakte het Fregat de Paarl ook
grond, de Ebbeftroom zet zeer fel naar het Kllft' in het Z. W. aan.
De Polder, of Polder-Bank, een droogte, waar op maar 10 tot 14 voet water, legt
van Galais W. Z. W. 17 Engelfche Mijlen, en van Dtiinkerken Z. Z. O. 12 Ergelfche
Mijlen, heeft de lengte van aas Engelfche Mijlen van 't N. ten O. tot Z. ten W., is
zeer fteil, en daarom zeer gevaarlijk, Goodwin-Vuur in 't Z. O. en op den afftand van
24 Engelfche Mijlen.
Om in de Put van Grevelingen te lopen, tusfchen de Polder en Calais-Banken, heeft
men dit op te merken , om de Toren van Grevelingen niet oostlijker te brengen als
Z. ten O., en aldlis houdende, zal u over het N. O. eind brengen, van de laatfte Bank in
7 of 8 vadem: maar in 't Z. Z. O. brengende, zal u op het droogfte deel komen, op
3 en een half vadem.
De Kliff-Bank legt een Engelfche Zeemijl ten O. N. O. van de Polder, als Calais is iji
*t W. Z. W., op de afftand van 22 Engelfche Mijlen , en Duinkerken in 't Zuiden
12 Engelfche Mijlen , en ftrekt N. O. en Z. W. ter lengte van 3 Engelfche Mijlen, en
heeft van 5 tot 13 vadem bij laag water; de minste diepte is nagenoeg op het midden
van de Bank.
Binnen deze Bank in 't Z. W. legt nog een andere, namentlnk:
De Buiten-Rutting. Het oosteinde van die legt van Calais W. Z. W. } W. , 17 Engel-
fche Mijlen, en het inkomen van Duinkerken Z. Z. O., o Engelfche Mijlen, en heeft de
lengte van 61 Engelfche Mijlen van 't W. Z. W. tot 't O. N. O. er op hebbênde van
3 tot 7 vadem water, als uitgenomen aan het zuideinde is een drooge plaats,van 25 vadem
bij laag water.
De Blnnen-Rutting. Deze Bank legt op een kleine afftand binnen de Buiten-Rutting, en
Is omtrent 5 Engelfche Mijlen in de lengte, en heeft de diepte van 4 tot 8 vadem. Tus-
fchen deze twee Banken is 8, 10 en 12 vadem water.
De Dijk is een lange Bank, leggende binnen'de vorigen , heeft de lengte van iiTEn-
gelfche Mijlen in de ftrekking van O. i N. cn W. 4 Z., leggende het oosteinde van Duin-
kerken Z. Z. W. , 9 Engelfche Mijlen, en het westeinde van Grevelingen Z. Z. W.,
6 Engelfche Mijlen. Vier Engelfche Mijlen van deszelfs westeinde is hij het droogfte, en
heeft maar a voet bij laag water, en twee Engelfche Mijlen van het oosteinde heeft hij
li va-