Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
111 AANWIJZING VOOR DE KUST VAN VLAANDEREN.
Naaidetooren heeft, groter als die van Waldam, en is kenbaar door een Windmoolen,
fiaande een weinig daar van ten Westen.
Gravelinez, of Grevelingen, is 11 Engelfche Mylen O. ten Z. f Z. van Calais, ai En»
gelfche Mijlen ten Oosten van Oije; de Kerk heeft een hooge Naaidetooren. Deze Stad
word verkend door twee Windmolens, een aan de oostzijde en de andere aan de wesiziide
van de Stad, uit Zee komende, zidi opdoet als een Eiland : de haven is droog bij laag water.
Daar zijn twee Bakens, als dezelve in een worden gebragt, loopt men tusfchen de beide
Hoofden de haven itr, een weinig beoosten de Stad heeft men een oud Klooster.
De merken om voor Gravelinez ten anker te komen, ten Westen van de Banken, is
Gravelinez Z. en het Kliff van Calais W. ten Z. in 15 tot 10 vadem bij laag water.
Omtrent 5 Engelfche Mijlen ten Oosten van Grevelingen heeft men oud Mardijk:
deze plaats is kenbaar bij deszelfs laage platte vierkante Tooren, met nog eenige andere
Toorens daar digt aan. Nieuw Mardijk, of de haven vsn Mardijk, is Engelibbe Mijl
verder ten Oosten en heeft een Naaidetooren.
Duinkerken legt 21 Engelfche itlijten O. len Z. \ Z. van Calais, en omtrent 2i En-
gelfche Mijlen oostwaards van de haven van Mardijk , en omtrend 10 Engelfche Mijlen
O. ten Z. van Grcvelingen. Deze Stad is zeer kenbaar, uit Zee komende, aan de vier-
kante Tooren, zijnde de hoogfte van dat maakzel aan die Kust, en bij helder weer gezien
kan worden op de afftand van 5 of 6 Engelfche Zeemijlen, In bet naderen van Duin-
kerken zal ook op den afftand van 4 Engelfche Zeemijlen het Stadhuis zich opdoen, zijn-
de een groot vierkant gebouw, met een kleine fpits: digt aan de Kerk de aanwiüzing voor
de haven , om dezelve in te komen, volgt hier na.
Tusfchen Gravelinez en Duinkerken is het Land hoog landwaards in, genaamd Mont-
kasfcl, dat bij helder weder uit Zee gezien en zeer kennelijk word onderfcheiden van alle
het andere aan dien Kust,
Nieuwpoort legt 15è Engelfche Mijlen ten Oosten van Duinkerken, en .heeft onder-
fcheidene Torens en Molens, dat uit Zee een vertoning geeft als een vloot Schepen; majr
de Toren van de groote Kerk, een vierkante, met een kleine fpits op dezelve, vertoond
Zich boven allen uit.
Een en een halve Engelfche Mijl in 't O. N- O. van Nieuwpoort, heeft men Lom-
bardzüde , met een kleine Naaldetoren, en een Engelfche Mijl wijder in dezelve ftreek
heeft men Westende, ook met een Naaldetoren: en twee Engeifche Mijlen noordoost-
waards van Westende is Middelkerk, met een gelijken; ten N. O. van Äliddelkerk heeft
men de zoo bekende plaats, het Gat in de wal genaamd; twee Engelfche Mijlen ten Oos-
ten van het Gat in de wal, heeft meti het Fort of de Vesting Albertus, een vierkant ge-
bouw, revens een Molen, daar bij ftaande,en een Engelfche Mijl ten Oosten vanAlbertus-
fchans heeft men de Stad Ostende.
Ostende legt 10 Engelfche Mijlen O, N. O. van Nieuwpoort , en op een afftand gezien
wordende vertoond het een Eiland ; het heeft een hooge Kerk met een groote Naalde-
toren, een Stadshuis met een breede vierkante Toren aan dezelve, en een hooge Vuur-
toren , gelijkende na een Steene Baken, en drie Windmolens ; twee der Molens ziet men
volkomen, als ftaande een aan wederzijden van de Stad, doch de andere in de midden
fchijnende te ftaan, kan zoo fpoedig en zoo klaar niet gezien worden,
Vlaatnfche Banken, &c. — Calais-Bank , (ook wel .Calais-kliff-Bank genaamd), is een
droogte van een Engelfche Mijl in de breedte, en in de ftrekking van O. N.O.enW, Z. W.
3i Engelfche Mijl lang, en op het droogfte gedeelte, het geen ten naasten bij in de mid-
den is, heeft hij niet meer als twee vadetn en een half; dit gedeelte beftaat .uit graf zand,
vermengd met fteenen, heeft een Engelfche Mijl in de lengte,, en de Zee brand op de-
aelve zeer fterk , een weinig voor laag water. De merken voor het noordoosteind van
N a het