Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
AANWIJZING VOOR HITLAND, &c. 97
plaats, genaamJ Quendal-baai, voor dezelve legt Cross-Eiland: gij loopt in 't N. O. ttJS-
fchen dit Eiland en Fitfill-head, en komt ten anker in 8 vadem; aan de westzijde en de
veiligfle bij alle, uitgezondert Z. Z, W., Z. W. cn W. Z. W. winden. Ten Oos-
ten van deze , en tusfchen Scatencss en Sumborough is nog een kleine plaats, genaamd
West Voe, alwaar in men kan ankeren op 7 a 8 vadem. Het inkomen van Cliti"-Sound
is 8 a 9 Engelfche Mijlen ten Noorden van Fiifill-head, ingaande tusfchen de Eilanden van
St. Ranan en Havery. Deze Sound legt N. ten O., 7 of 8 Engelfche Mijlen in de lengte,
hebbende Houfe»Eiland ten Westen en Cliffhill aan het Hoofdiand ten Oosten; daar zijn
goede ankerplaatzen van 15 tot 5 vadem water. Tegen over Houfe - Eiland, door deze
Sound, is een doorvaard, voor kleine Schepen na Scallowaij, maar voor geen andere, als
zijnde tusfchen Tondra-Eiland en het Hoofdiand, een drempel, waar op maar a vadem
water.
Het beste vaarwater in Scallowaij, is tusfchen Burra-Eiland en Oxna en Papa Eilanden; de
koers en alftand van FitfiH head tot aan Oxna Eiland is N N. O- k O., 13 Engelfche Mij-
len, brengt Scallowaij Kasteel O. N. O. i O., krijgeixle alsdan de opening ten Zuiden
van Green Eiland, dat hoog en rond is; dit zoo houdende, zal u brengen tuslchen Green-
Eiland en het kleine Eiland, genaamd Merrij-holm, die u aan Stuurboordzijde moet hou-
den; dair is 4 vadem water tusfchen deze twee Eilanden, die by elkander leggen: als men
deze gepasfeerd is, loopt inwaards en komt ten anker voor de Stad, in 4 of 5 vadem wa-
ter. Ook kan men benoorden de Eilanden van Oxna en Chanes, tusfchen die en de Eilan-
den van Heldazoo, daar men ten Noorden om moet houden, als ook het Eiland Longa,
na dat gij Longa en Papa voorbij zijt, die ten Zuiden gehouden moeten worden : ftuurt
dan Oost, cn laat dan de drie klippige Eilanden aan de Stuurboordzijde, die benoorden
Green-Eiland leggen; deze Rotzen voorbij zijnde houd dan zuidwaards, tot dat het Kasteel
te voorfchijn komt: loopt dan inwaards, en komt ten anker zoo als vooren: ook kin men
benoorden van Heldazoo-Eiland, brengende de Sandistura-rocks ten Noorden; deze Eilands-
klippen Cof Rocks) leggen N. N. W-, ten naasten bij een Engelfche Mijl van Heldazoo,
en dan Longa-Eiland ten Zuiden brengende, en dan verder als voren.
Vallei] - Eiland ■ Sound.^ Vallcij - Eiland-Sound is in het N. W., 9 Engelfche Mijlen van
het inkomen van Scallowaij, het is een goede haven, en daar zijn twee ingangen tot de-
zelve; de West-Sound is moeijelijk voor vreemdelingen, om dat er een Klip in de mid-
den van dezelve is leggende, daarom beter zijnde om de Oost-Sound in te lopen, ftuurt
Z. O. voor Valleij-Eiland, dat een hoog en fchoone Kust heeft: en op het Hoofdiand aan,
een Engelfche Mijl omtrent ten Oosten, ftaan de Bouwvallen van een rond en oud Kas-
teel; dit Kasteel ftaat zeer hoog, en is een zeer goed merk om 't Land te verkennen; bij
het inzeilen brengt Valleij-Eiland ten Westen, en de Rots, genaamd Flass-Eiland ten
Oosten, dan ftuurt N. N. W. tot in de Valleij-Sound, en daar blJ wel te willen opmerken
om Longo-Eiland aan Stuurboordzijde te houden, en houd dan ten Noorden van 'c Eiland,
en gaat ten anker in 9, 7 en 6 vadem, maar komt niet te na aan de ngordwal ten anker,
om een blinde Klip te mijden die aldaar legt.
Grueting-Voe. Even beoosten van Valleij-Eiland legt Grueting-Voe , e^n andere en
zeer goede haven, alwaar men ten anker kan komen, geheel door het Land ingefloten, in
14 tot 5 vadem water. Zoo gij daar in mögt willen , fiuurt dan gelijk als te vooren, tus-
fchen Valleij-Eiland en Flass-Eiland , na Green-head, die u, als ook Valleij-Sound , aan
Bakboordzijde, cn het oud Kasteel aan Stuurboordzijde moet houden; en deiengte van
Green-head bekomen hebbende, zoo ziet gij de haven open: bij het inkomen heeft men
diep water van ao tot 18 vadem, en binnen zijnde loopt N. O. of N, O. ten N. en gaat
ten anker waar het u mögt behagen.
Zoo gij door een westelijke wind in St. Magnus-baai bezet mögt raken, en er niet uit
N kunt