Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERTONING VAN SANDA EN NOORD-RONALDSHA. 93
Z. Z. W., 6 Engelfche Mijlen; het zuideiiide van Fair-Isie Oost, en het noordeinde van
dezelfde O. 1 N. de afftand nagenoeg 26 Engelfche Mijlen.
Zoo de Zeelieden ver:renen om bij Burrow a^n te komen, of Lamb-head op Stronfa,
bij een gaande Ebbe, in plaats van noordwaards te ftuuren , zullen zij N. O. ten O. aan-
ftuuren op 't minsic , in de veronderftelling dat de wind uit Zee komt, tot dat Dennis-
ness is gekomen op de Lij agter Boeg, alsdan hunne koers mogende veranderen naar om-
ftandigheden.
Stuurende van Dennis-r.ess uit het gezicht, weest dan zorgvuldig om aan de afzetting,
door de ftromen acht te geven, om dat de Ebbeftroom rechfftrceks op het Eiland Papa-
westra toezet, en de Vloed het tegendeel; zoo dat in het zeilen Oost of Westwaards een
halve ftreek op 't minst nodig is om in de opening voor de afleiding tc nemen.
De Z. en O. deel van Sanda mag wel na uitgekeken worden , als zijnde een laage
ftrook Land, het eenigst gefchikt voor infcheping aan deze Kust;" de huizen van Newark
ftaan digt aan het zuideinde van dit laage Land, digt aan de zeekant, en het zijn de
eenigfte aanmerkingswaardige groote huizen daaromftreeks. Als men de Startpunt nadert
komt er nog een aanmerkelijk huis in 't gezicht, genaamd Lop-ness, 't welk is digt aan
de Start, en rondzeilcnde na het Noorden, komt het geheele Eiland van Noord-Ronaldsha
te voorfchijn.
De Stroomen. Aan de O. zijde van Stronfa, Sanda en Noord-Ronaldsha, is de ftroom of
Vloed als in de andere deelen van Orkneij komen uit den N. VV. en lopen Oost aan tus-
fchïii Sanda en Noord-Ronaldsha, Zuiden langs de westzide van Sanda en tusfchen de
Redhead van Eda, en het Calf van Edu; en aldus voortgaande door Stronfa-Friih , tot dat
hij eindelijk zich in de ruime Zee verliest , dat gedeelte van de Vloed, die op Noord-
Ronaldsha aanloopt, verdeeld zic'i in een tegengeftelde loop, op de Kirk aan, omtrent
een kwart Engelfche Mijl van ds wal; een der Takken loopt noordwaards na de Selch-
Skerrij, en dan oostwaards naar Zee-, de andere Tak loopt digt langs Noord-Ronaldsha,
over de Klippen van Reef-dike , en verder noordwestwaards aan. De ftroom iangs de
noordzijde van Sanda loopt langs de Ire en Riv na Tafts-ness, en zoo na de Siart, en
yan de Start na Tress-ness, waar hij nauwelijks merkbaar meer is. Aan de Oostzijde van
Ncord-Ronaldsha loopt de ftroom mecrendeels noordwaards langs dc oostzijde van Stronfa,
de Vloed loopt Z. O. en langs de westzijde Zuiden; van Rotasholm-head na Lamb-head
loopt de ftroom de eerfte drie uren van de Vloed N. O., en dan van dien tijd af tot
laag water Z. W.; als de Z. VV. Vloedftroom aan de Z. W. zijde van Rousholm 'head ge-
komen is, ontmoetende aldaar de Vloedftroom van Stronfa - Frith , zich zamen voegende,
lopen alsdan verder Z. O. na Copinsha,
De ftroom in Stronfa-Frith loopt 4 Engelfche Mijlen in een uur bij Springtij, en bij
doode Tijen 1 a lè Engelfche Mijl in een uur ; aan de noordoostzijde van Stronla werd
de ftroom nauwelijks bemerkt, als uitgenomen bij Burrow-head en Lamb-head , alwaar het
de fnelheid heeft van 3 Engelfche Mijlen in een uur; op zijn fnclfte, aan de zuidzijde
van Stronfa, loopt de ftroom Springtij, 2 Engelfche IVIijlen in een uur.
In Noord-Ronaldsha. Frith lopen dè ftroomen Springtijen 5 Engellche Mijlen in een uur,
doode Tijen li Engelfche Mijl; aan de zuidzijde van Sanda is du ftroom nauwelijks te
bemerken, als uitgenomen van de Start tot Fress-ness, alwaar het drie Mijlen in een uur
loopt op zijn fnelfte.
Fair-Isle legt omtrent n Engelfche Zeemijlen O. ten Z. | Z. van Dennis-ness en van
Noord Ronaldsha, het legt N. N. O. è O. en Z. Z. W. i W., en is omtrent 2 Engelfche
Mijlen lang en een halve Mijl breed , op zijn breedfte deel aan het noordeinde. Het Land
<5p dit Eiland is zeer hoog, en het water rondom op een halve kabelslengte afftand diep.
De eenigfte plaats waarin men een Schip kan vast maken,en dan noch alleen in de zomer,is
M 3 eea