Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
92 VERTONING VAN SANDA EN NOORD-RONALDSHA.
TVaarneming én vertoning van Sanda en Noord-Jionaldsha,
Het Eiland van Sanda en Noord Rona!dsha Is zeer laag, cn is nar.uwelijks zichtbaar op
den affland van weinige Mijlen; ook in de zomer is een heldere Atmosplieer alhier onge-
meen. — Daardoor zijn'de Zeelieden menigmaal in een moeilijke inwikkeling tusfchen deze
landen ; als zijnde de winden allerhevigst, en het fiormachtig weder zoo gemeen in de
winter, in dc Eilanden van Orknei), dat die, in een beter klimaat wonende, met recht
twijfcld, om geloof aan zulk een verhaal te geven.
Het Eiland Stronfa heeft twee aanmerkelijke hooge hoofden, (of Heads) , de eene aan
het Zuiden, ge.iaamd Lamb.head, cn den anderen ten Noorden, naast aan Sanda, genaamd
Burrow-head. Noord-Ronaldsha legt N. O., omtrent 6 Engelfche Zeemijlen van deze
Head; het zuidelijke deel van Sanda noordwesteiik, omtrent 2 Engelfche Zeemijlen, eu
het noordeind, genaamd de Start, omtrent 4 Engelfche Zeemijlen.
Tusfchen deze punt en Tre.cs-ness, de zuidelijke punt van Sanda , heeft men een diepe
Baai, waar van het Land niet gezien kan worden, op den afliand van 2 iüigelfche Zee-
mijlen , bij het helderde weder , waarom het ook menigmaal genomen is voor de opening
tusfchen Sanda en Noord Ronaldsha, en Noord-Ronaldsha-Frith genoemd word. Als de
Burrow- head van Str nfa zich tiout iaat zien. verzekerd u zclven van in deze Baai te
zijn, en niet in de Frith van Noord-Ronaldsha: om dar, als men in de Frith of in de
opening van dezelve is, dan is de Head lager, fchoon het helder weJer is, en als het
gezien wordt-, gelijk bijksns met de hoiifond: dit nu alleen kan dienen bij dag, en ver-
pligt zijnde om door Noord-Ronaldsl^a-Frith te zeilen. Uit het Oosten komende , houd dan
het midden van het Ktinaal tusfchcn Toftness en Noord - Ronaldsha, tot dat gij hetzelve
veilig door zijt; fiuurt dan N. N- VV. 4 W., cn dat zal u brengen noordoost waard vaa
de Klip, genaamd Runna-brake, en alsdan kunt gij een andere koers flellen.
De Vuurtooren op de Startpunt van Sanda is het eerst aangefioken onder ds befliering
van de Commisfie voor de Noordervuuren , op den illen Januarij i8c6, en Haat op dc
noorderbreedte van 590 18' en de lenpic van 2" 34' West; van deze Vuurtooren legt het
Raken van Noord - Ronaldsha'N- N. O. i ü., 8 Engelfche Mijlen', cn de Lamb-head van
Stronfa Z. \V., 15 Engelfche Mijlen.
Het Vuur is een Lamplicht met Reverlcrs , te zien op alle de fireeken van 't Kompas,
en verheven boven de oppervlakte van de Zee, bij hoog water, "-pringtij, 100 voet; van
welke hoogte het gebouw 90 voeten uitmaakt, zoo dat het \an alle op die Kust ftsande
■Vuuren kan onderfcheiden worden. De Reverbers zijn zoodanig ingericht, om eers in de
twee minuten te veranderen , met een mii:uut te lichten en een minuut onzichtbaar le
worden : in effect voldoende voor dat oopmeik. Daar het licht gedurende een minuut van
de duisterheid tot een helder licht toer.tmendc, en in de volgende minuut afnemende tot
een volkomene duisterheid.
Dennis-ness, waar op het Vuur van Noord-Ronaldsha voonr.ials was geplaatst, leggende
op de noorderbreedte van 590 24' en op de lei gte van a" 25' West ; dat Vuur was ver-
heven Oo voeten boven de oppervlakte van de Zee; maar de lantaarn is afgenomen en de
Toren herfchapen in een Baken, met een rcrde bol op de top; het Draaivuur aan de
Startpunt van Sanda , hier voren gemeld , is geoordeeld voldoende voor 't oogmerk
te zijn.
Het middelpunt van de Klip. genaatnd Reef-dike, hier vooren gemeld, legt zi Engel-
fche Mijlen van het Baken van Dennis-ness, de wijzing van dezelve is ais volgt: Moui-
head van Papa-Westra, W. N. W. 4 N., affiand 15 Engelfche Mijlen; het oosteind van
de Klip, genaamd Reef-dike, Z. ten W., en bel westeind . van dezelve Z. W. ten Z. ,
en den affiand van het middelpunt 2i Engelfche Mijl; Startputu van het Eiland Sanda,
z. z. w.