Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
90 OOSTZIJDE VAN DE O RKN EIJ-EIL AN D E N.
als deze doorvaard bij groote Schepen word gedaan , moet bet met een ruime wind ge-
fchieden,
Het Eiland Copinsha is nagenoeg een Engelfche Mijl N. O. en Z. W. lang,en een halve
Engelfche Mijl breed; aan de zuidzijde kan een Schip Tij doppen , op de allland van een
halve Engelfche Mijl van de wal. Omtrent halverweg van Copinsha, en de Horfe legt een
kleine blinde Klip, waar op maar o voeten bij laag water en Springtij; om deze te vermij-
den 5 door dit Kanaal gaande, neemt dan de eene of de andere zijde het naaste , bij voor-
keur naast de Horfe, alzoo daar dieper water gevonden word, tot op 20 Yards of icRoe-
den van de wal; daar fteekt een vlakte uit , bijna een kabelslengte ten Westen van de
westelijke Holms van Copinsha, als ook een Klip, nagenoeg een kwart Engelfche Mijl ten
Oosten van de hoek van Air, zichtbaar alleen bij laag water en Springtij. De Schepen
kunnen deze droogte of Klip mislopen aan wederzijde, met een derde van de afftand van
de Holms te nemen , cn twee derde van de punt van Air. In beide doorvaarten is 3 va-
dem bij laag water.
Zeilende langs de oostzijde van Dear-ness. Om zeker te zijn , houd dan meer als een
halve Engelfche Mijl van de wal, om een vlakten , die omtrent een halve Engelfche Mijl
O. Z. O. van de Kerk van Dear-ness uitftrekt , die meest altoos droog valt bij Springtij.
Een weinig ten noorden van het uiierfte eind van deze vlakte, in het Z. O. van de zand-
zijde, legt een Klip, die met half Tij van Ebbe droog valt.
Moulhead , aan de oostzijde bij het inkomen van Dear-found, legt 3! Engelfche Mijl
N. ten W. i W. van het Eiland Copinsha; hebbende Auskerij-Eiiand N. O. i N., 64En-
gelfche Mijl van zich, en Fair lsle N. O. ten O. | O., omtrent 15 Engelfche Zeeniijlon.
Een kwart Engelfche Mijl van het noorderlijkfte gedeelte van Auskerij-Eüand, legt een
blinde Klip, waar op 6 voet bij laag water," en ruim. een kabelslengte van het N. West-
lijke gedeelte van dat Eiland, leggende drie kleine Klippen, waar van twee altoos zicht-
baar en omtrent een Engelfche Mijl N. O. è N. van de N. Westlijke gedeelte van Aus.
kerij en drie kwart Engelfche Mijl van de wal legt een fteenige droogte, genaamd In-
gald, en te voorfchijn komt als de Ebbe twee uren gelopen heeft. Tusfchen het westeinde
van deze droogte en de wal, is het,bij laag Spring , meest droog bij Ebbe met in het mid-
den te houden tusfchen Auskerij cn Sironfa, in de doorvaard; zullende alles aan weder-
zijden kunnen mislopen.
Rousholm-baai, aan de zuidzijde van het Eiland Stronfa, heeft men een fchoone grond,
en een bekwaamc plaats om ten anker te komen ; de westzijde van de Baai is in de win-
ter de veiligfte. Miln-baai, aan de oostzijde van Stronfa, heeft ook een fchoone grond,
en kan dienen om er een Tij in te ftoppen, bij Rousholm-baai en tusfchen Auskerij en
Stroafa Eilanden; de ftroom geduurende de cerfte 3 uren van de Vloed loopt oostwaards
aan, en van die tijd tot laag water loopt dezelve naar het Westen.
Omtrent 24 Engelfche Mijlen N. O ^ O. van de Z. O. gedeelte van Auskerij, heeft
men Lamb-head, of Z. O. punt van het Eiland Stronfa-, van Lamb-head, de Star, of
IS!. O. punt van het Eiiand Sanda, is N. O. ^ O , i2i Engelfche Mijlen; Odness-ness,
omtrend N. N. O., 2i Engelfche Mijl van Lamb-head.
Iets meer als een halve Engelfche Mijl N. N. O. van Odness-ness, legt een Klip, ge-
naamd de Boa, en laat zich alleen bij Springtijen zien; itiet Burrow-head buiten Odness-
ness te houden,loopt gij ten Oosten vrij van dezelve.- en om aan de noordzijde van dezel-
ve vrij te lopen , om in de Miln-baai te komen, houd dan omtrent halverweg tusfchen
Odness-ness en Grife-ness , en alsdan naar het Westen ftuurende, en gaat ten anker in
4i of 4 vadem water; de grond is zand en fchulpen.
Omtrent N. O, ten N., 6 Engelfche Mijlen van Odness-ness, heeft men Tress-ness, de
Z. O. punt van Sanda ; N. O. 4 O, van deze punt leggen zommige fteenige droogtens,
zich