Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
88 PENTLAND-FRITH EN EILANDEN VAM ORKNEIJ.
en fchulpen: daar is ook een «Neer aan de westzijde van de Skerties , bij Ebbe, tnaar die
ftrekt zich niet meer als een kwart Engelfciie Mijl van de groot Skerrij af.
Een Engelfche Mijl Z. O. van de oostzijde van groot Pentland Skcrnj en J Engelfche
Mijl O. N. O. i O. van de kleine Skerrij, legt Cleta-Skernj : de top daar van is altoos
boven water. Omtrent halverwèg tusfchen Cleta Skerrij en klein Skerrij, legt Lotha Skerrij,
een zeer gevaarlijke Klip, die maar bij half Ebbe te \oorfchijn komi; hec is doorgaands
droog tusfchen Cleta-Skerrij en de kleine Skerrij, waar Lotha-Skerrij alleen van boven
.water komt.
Opmerking. In de meeste Neeren, en wel bijzonder die aan de oostzijde van Swona-
Eilanden, bij der hand te zijn , om bij Springtij uw anker geligt te hebben, bevoorens de
Ebbe invalt, zullende anders genoodzaakt zijn om uw touw te laten flippen of te kappen,
en daarenboven noch zwarigheid vinden otn vrij van de wal te komen.
Uit het Zuiden komende, en het oosteinde van Pentland-Frith overftekende na Orkneij,
bij gaande Ebbe , loopt dan langs de westzijde van Pentland-Skerrij , ten einde te bewer-
ken van door de ftroom ten Westen van Swona gevoerd te worden, alzoo men de Ebbe
anders tegen zoude hebben. In 't overfteken van 't Noorden naar het Zuiden, bij een
gaande Vloed, neemt Swona, zoo na als 't maar kan, tot dat het Tij naderhand meer tot
uw voordeel komt. Bij het overfteken van het oosteinde van de Frith, welke weg ook,
bij een gaande Vloed, uw best doende om in de Neeren te komen van Stroma en
Swona, om daar door in ftaat gefteld te worden om een voordeelig gebruik van de
ftroom te kunnen maken. Om Pentland-Frith met het agtertij overtefteken, laat dc
ftroom u zoo verre mogelijk brengen, zoo veel te meer voordeel hebt gij bij het volgen-
de Tij te wagten.
Zoo het ftil mogt worden in Pentland-Frith, en niet in dc cenc of andere Neeren ten
anker kunt komen, daar in fteekt geen groote zwarigheid, om agterwaards of voorwaards
gedreven te worden door de ftroom, die kan u wel na de Eilanden leiden, maar zal u
ook voorbij dezelve brengen •, hoe fterker de ftroom is, en hoe langer de zijde van de
Eilanden, daar de ftroom langs valt, hoe verder de afftand zijn zal voor u , door de afftui-
ting. Zoo gij tusfchen de groote en kleine Skerries, met een gaande Vloed, mogte drijven,
zoo zal de ftroom, als gij nader aan de groote Skerrij zijt, u als tegen een der kleine, ten
.Noorden van, alle de droogten daar naast voorbij leiden-, en zoo gij in 't geval zijt, om
met de gaande Vloed op de kleine Skerries aan te drijven, zoo wend alle vlijt aan om
noordwaards van dezelve te komen, en niet zuidwaards, om dat de ftroom in het eerste
oogmeik zal mede werken, en in het tweede oogmerk hinderlijk zijn; en tusfchen Swona
. en Pentland-Skerries zijnde, met de Agtervloed, en zich zoo te vinden, dat de kleine
Skerrij een zeilsbreedte vrij is van de groote Skerrij, als dan zal de ftroom u digt aan
deze Eilanden brengen , en moet zulks zoeken voor te komen met om de Noord te
boegleeren.tot dat de beiden in een zijn gebracht, zullende alsdan vrij van dezelve drijven.
De koers tusfchen Stroma en Swona, na een vaarwater tusfchen Dinnet-head, op de
Kust van Caith-ness en Thur-ness, en op Hoij-land, is W. N. W. of W. N. W. J W.,
8 a 9 Engelfche Mijlen, en die brengt u bij het westelijke inkomen van de Frith, en dan
N. W. ten W- i W. of N. W. ten W.; deze koers brengt u tusfchen Kaap Wrath en de
Stack, cn de Skerries, leggende N. O. ten O. van Kaap Wrath , 9 Engelfche Zeemijlen,
en van Hoij-Eiland N. W- ten W. è W., 8 Engelfche Zeemijlen.
Daar zijn veel doortogten en nauwtens, &c. door de Orkneij- Eilanden, waar in
een groot getal van zeer goede havens; maar daar niet bekend zijnde, dan is het best
om een Loots te nemen; in de Orkneijs kan men zich een Loots bezorgen voor de
. Higlands en w.estelijke Eilanden van Schotland , ook na de Icrfche Zse, als na Liverpool,
Dublin, &c.
Na