Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
T
/
' C 79 )
pen honger gehad dan thans en nimmer n^lncler dorst
ais heden, waar door iic zelfs behoefte hadt, fpoedig
terug te kohiep, te einde mijn maag met fpijze te
voorzien; toch het kan wel zijn, dat gy u verheelt,
dat ik lang ben weg gebleven, om dat u horologie
vooruit loopt.
ii.
Den deugd alleen maakt de mcnsch waarlijk geluk-
kig , dewijl daar en tegen de ondeugd hem eindeloos
rampzalig maakt, terwijl zij hem van God verVreemt
en de vrede des gemoeds verrtöordf; betrScht dierhalve j
lieve jeugd! altijd de deugd en fchuwt de ondeugd.—
Noch rijkdom, nog eer, noch aanzien doch kan ons
de zalige rust des harts verfchaffen, (naar alleen het ge-
voel van onfchuld en vrede met God, welk gevoel
noch in de dood ons laafdt en verfterkt. —. Toch wil
gij een zalig fterfbed hebben, dan moet gij ook nu le-
ven , zoo als gij dan zou wenfchen geleefdt te hebbe,
niets zoo zeer fchuwen dan het kwade, niets meer be-
minnen als het goede, niets vuriger najagen dan de
goedkeuring van u geweten, niets daar en tegen meer
vreezen al het zelfsverwijt--
e. 'TusscJienwerpsels.
Ag! mijnen waarden vriend! hoezeer beklaag ik uw
wegens het verlies, dat gij geleden hebt, door dé
dood van u eenige zoon, dien uw, helaas! in de bloei
zijner