Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 76 5 ^
5-
Wi] bidden dagelijksch om ons dagelijks brood;
maar bevlijtigen wij ons ook dagelijks, om hetzelven
op een eerlijken wijze te verdienen ? — Werwaards wij
ons ook begeven, overal vinden wij onvergenoegde,
die bijna alle even hart fchreeuwsn over het ongelijk,
hen door het fortuin aangedaan;—-maar wanneer wij
het lot der zoodanige eenigsins van nabij bezien, dan
is hun onheil bijna altoos hun eigen fchuld. -- Ik ken,
-onder andere, eenige klagers , die somtijds maande-
lijksch meer verteren, dan haar jaarlijksch inkomen
bedraagt cn die daar door tans arm zijn, daar zij voor-
heen r>jk waren.
c. Voorzetsels.
6.
Naar den middag moet gij naar Delft gaan en aldaar
na een smit vernemen, die agter den nieuwen kerk
woondt.—Wanneer gij hem ten huis vind, moet gij hem
zeggen, dat ik hem morgen ten agt uren ten mijnen
huize verwacht, om, behalven over een ijzer hek,
ook nog over een ijzere pot met hem te fpreken;
maar gij moet uw zeer vriendelijk tegen hem gedra-
gen en hem wel na de oogen zien, want zoo gij
dit niet doet, loopt gij groot gevaar, vergeeffche
moeite te doen; het is eenen zonderlingen man, die
zich jegens ieder even ftuurs en bars gedraagt, maar
zoo