Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C ?5 )

liefderijk, dat wij redeti hébben, alle onze behoeftens,
allen onze wenfchen, al onzen noode vertrouwelijk
aan Hem aan te bevelen. — Dat wij beide inzonder-
heid , waarde broeder! op Hem vertrouwen; onzer
beide lot is met verdriet doorweefJ: uwen eenen zoon
is als het flagtoffer der dwingelandij geflorven en]mijn
eene dochter ligt sedert jaren op het krankbed; maar
troosten wij ons: honderdt andere ouders bevinden
zich in dezelfde toeftand, en Hij , buiten wies wil
geen haar van ons hoofd kan vallen, is ook den be-
ftuurder van ons lot,
L. Bijwoorden,
4-
Laast was ik in de gezéllige krihg van eenigen mij-
ner besten' vriende, alwaar ik mij recht aangenaam
vermaakte en daar door zoo opgeruimt en vrolijk wier,
dat ik zelf het verdriet, dat ik die dag gëhad hadt,
geheel vergeetté.—En zou dan ^n fcfiuldëloos vef-
niaak niet geoorlooft zijn ? — Moet dan den boog al-
toos gefpannen Wezen, en mag dan geen vreugde al-
tijd onze boezem vrolijk doen kloppe? — Dit is al-
tans geensints de leer der waren Cnristendom, en
zelf onzen Heiland heeft ons zelfs, door zijn eigen
voorbeeld, getoont, dat een betamelijk genoegen ge-
oorloofd is^ doen Hij zelve, in de kring zijner vrien-
den te Bethanie, dikwijls vertoefde, ja zelf aan de
bruiloft te Cana in Gaiilea tfeel nam.
Wij