Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( ?4 )
vereèrdt hebbe, en nu heb ik vernomen, dat het nog
wel agtien dagen zal duren, eer mij dat genoegen
zal te beurt vallen-, daardoor vindt ik mij zeer te leur
gefteldf, en teleurrtelling, gij beide, mijne Vrienden^
weet het bij ondei-vinding, teleurftelling is Zeer onge-
gehaam. — Wanneer er intusfchen nu maar -geen nieuw
uitflel komt, eii die achtien dagen niet tot tweemaal
óf dtle maal agtien dagen aangroeijen , zal ik mij over
de vörtragting van uwen komst trachtten te troosten,
2.
Nog herinnerd zich otizen vriend met huivering de
verfchrikkelijke brand, die nu vijfentwintig jaren gele-
den , zoo vele verwoesting aanrigte. — Alle zijne goe-
dere, alle zijne boeken, alle papieren, welke zich on-
der zijne beheer bevonden, wierde een prooi derwoè-
deildé vlammen, ja zelfs zijn leven wierdt bedreigt;
maar gelukkig bevonden zich onder zyn medeburgers
Veel goede lieden, en onder deze alle flechts weinigCf
die geèri hartelijk deel namen in zijn lot: een
zondt hém een bed, den ander eenigen ftocie, 'den
derden Weder ander huisraad; kortöm, alle menfcheri-
vriende hart was getroffen en alle deelden hem van
het hare tets mede, terwijl vele raad en bijftand hem
liefderijk vertrooste.
Onzer alle Vader iii de hemelen zorgt voor ons zoo
lief.