Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 72 )
10.
Nu zeilde Columbus al verder westwaarts, doch
toen men nog al geen land ontdekte en alle gewaande
voorteekens telkens verijdelt ware geworde, breekte het
misnoegen op alle drie de fcheepjes te gelijk uit, en viele
zelfs de Ofücieren , die zich tot nu toe voor de- Ad-
miraal verklaart hadde, hem af. — Men luisterden niet
meer naar zijn voorftellingen, men fcholdt, hoonde en
dreigde hem en zweerde hem, zelfs de dood, zoo hij
niet terftond terug keerde. — In deze uiterfle nood
beloofde hij hen, zoo hij na drie dagen nog geen
land gevonde hadt, alsdan met hun naar Spanje terug te
keeren. — Dit wiert goedgekeurt, en aan beide zijden
met de heiligfle verzekeringe bekrachtigt.
II.
En waarlijk, reeds de volgende nacht bevonde zich
onze fchepelingen aan het doel harer wenfchen. — Om-
trent twee uren in de nacht roepte men van de Pinta:
land! land! en ieder juichten; men wachte echter de
dag af, om zich nog nader van die -waarheid te over-
jUige. — En toen eindelijk dien dag aanbrak, wierde
zij alle van de grootheid huns Admiraals overtuigt,
daar zij het land voor hun zage ligge, — Nadat zij
God gedankt hadde,. vraagde zij hunne bevelhebber
vergiffenis, bekennenden, dat zij hem verkeerd be-
schouwt en zwaar bclcedigdt hadde. — Den grootmoe-
digcn