Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 71 )
Columbus Iiad, gelijk wij reeds zage, vooraf een
plan gevormt, waarnaar hij zich vervolgens rigte. — Over-
eenkomHig dit plan zeilde hij regt op den Kanarischen
eilande aan, en kwam vooreen derzelven ten anker. —
Hier wierde de fchepen , en inzonderheid de Pinto,
wier roer gebroken was, gekalefatert. — En nu be-
geefde zij hun in de groote westelijke oceaan , die tot
nu toe nog niemand bevaard had, en verliesden wel-
dra de Kanarifche eilande uit het gezigt. — Vestig
nu, lieve kindere! u ganfche aandacht op de man, op
wie van nu af de ooge zijner reisgenooten alleen ge-
vestigt ware.
9'
Den brave Columbus gingt zeer gemeenzaam met
zijn matrozen om,'; en onderfcheide zich van hun
door niets, dan door zijn meerder kundighede. —•
Veel lei2t den braven man, op dezen reis, van de
domheid en moedeloosheid zijner reisgenooten; maar
zijnen moed ftond pal en kon door niets afgefchrikt
worden. — Het kwam zelfs zoo ver, dat de ongedult
en de vrees der fchepelinge hun verleide, om het plan
te vorme, hun bevelhebber te doode. —"^ij beraad-
flaagde dit onder elkander en wilde het ten uitvoer
brenge, toen Columbus , die haar voornemen be-
merkte , hen met ernst en welfprekenheid hun lafheid
onder het oog bragt, en hun met de ftiengfie ongena-
de der koning bedreigden.
E 4 Nu