Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 70 )
flenzdven w-erdt ook geflraft, — Den gemelde Form-
feefche kapitein was niet bezielt met de moed van CO'.
1'umbus: hij zeilde uit, doch kwam fpoedig terug,
'zonder iets verrjgt te hebbe. — Columbus, ond'ertus-
fclien, vervoegde zich toen te Madrid, de hoofdplaats
van'Spanje, waar Ferdinand en Izabella toen reg::er-
den, — Nadat men hem eerst langen tijd onderftand
geweigert hadt, en hij alle tegenwerpinge cn vrage,
welken men hem deedt, uit de weg geruimt en be-
antwoordt had, fting men het hem eindelijk toe,
welke toeftemming voornamelijk door den Koningin be-
werkt waS. — De vaartuige, welke hij ontving, wa-
ren echter zoo klein en .zoo flecht gebouwdt, dat gee-
jien anderen dan Columbus het ;i?ou gewaagt hebbe,
met denzelven een zoo gevaarlijke reis te ondernemen.
7-
Drie jZulke fcheepjcs wierden hem toevertrouwt, cn
ik 3cht he5 noodig, u deszelfs name te melde: het eerfte,
hetwelk Columbus zelve beftijgde, heete de Santa Ma-
ria, het tweede de Pinta en het derde de Nigna. —
Dit klpine vlootje wierdt met negentig koppen bemant
cn voor twaalf maande van levensmiddele voorzien. —
En nu ging Columbus met de zijne aan boord, nadat
hij eerst de Schepper van hemel en aarde om derzel-
ver bijftanten zegen gebede en aangeroepe hadt. — Zoo
bid jeder regtschap^n mensch God aan, eer hij eenen
gewigtigen onderneming aanvaard,
- Co-