Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 68 3
en wierd in een zeeftrijd gewikkelt met den Venetia-
nen, mede een volk uit Italië, toen met de Genuezen
in oorlog.
3-
Het fchip, waarop zich Columbus bevondt, vloog
in die zeeflrijd in brand, te gelijk met een vijandelijk
fchip, dat hij geëntert hadt. — Columbus fprongt er
af in zee, grijpte een plank en zwemde daarmede
naar de oever, alwaar hij, aankomende, gewaar wierdt,
dat hij zich in Portugal bevondt. — In dat land wierd
in die tijd veel gefproken van ontdekkinge en het vinde
van nieuwe lande of eilande; en men smeede het ont-
werp, om een weg ter zee te vinden van Europa naar
Oostindie, want de Kaap de goede hoop was toen nog
geheel onbekent, en tot hiertoe was men altijd de
Middelandfche zee ingeftevenr, tot Alexandrie, in
Egypte.
4-
Hier ontlade men de fchepen, en de goederen moeste
dan te land, over den landengte van Suez, naar de
roode zee vervoert worden; daar bevrachte men
met dezelven Weder andere fchepe, die de goederen
naar de plaats harer beftemming bragten. — Zie intus-
fchen eens op uwé kaarten na, of verzoek u onderwij-
zer, dat hij uw eens aantoone, waar die landen en
flreken liggen , welke ik in dit en de twee voorgaande
opftellen hebt opgenoemd. — Onzen Columbus dan,
kiu-