Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
11 VOORBERIGT.
wordt ^ waarborgt het doelmatige van zooda'^
nigen arbeid; doch in geen dezer beide u>erk^
jes vinden wij opfiellen met fouten tegen de
woordvoeging j dat belangrijk gedeelte der
fpraakkunst^ waarom ik bejlootj eene geheel
nieuwe en zoo veel mogelijk volledige verza-
meling van zoodanige opfiellen te vervaardigen ,
waarin de taal, fpeUingy woordvoeging ^ enz*
afzonderlijk en naar een beraamd plan behan-
deld zijn. — En zoo ontjlond dit werkje, om-
frent hetwelk ik meene, deze en gene voorloo-
pige aanmerking te moeten in het midden
brengen*
Vooreerst dan heb ik gemeend, de fpelling
afzonderlijk te moeten behandelen, omdat
derzelver meeste regelen op die der taal ge-
grond zijn. — Hoe zal men , bij voorbeeld, den
kinderen aan het verjland brengen, dat fpi^eken
met eene enkele e moet gefchreven worden,
omdat, het een ongelijkvloeijend werkwoord is ^
-wanneer zij van ongelijkvloeijende tperkwoorden
nog geen denkbeeld hebben? — Hoe zal men
hun beduiden, dat gezigt eene g vereischt,
omdat het van zien is afgeleid, dat in den
onvolmaakt verleden tijd zagen heeft^ wan-
^leer zij nog nimmer van vervoeging gehoord
hebben ?
Ten tweede heb ik de leesteekens geheel
aan het einde geplaatst, eensdeels, omdat der-
zelver theorie voor eerstbeginnende , ja zelfs
voor eenigzins gevorderd^ leerlingen, mijns
inziens, veel te moegelijk is, en alleen meer-
gei^orderde zich daaraan met vru<:M huhneh
wa-^