Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 67 )
Xlï. HERUALING DER WERKWOORDEN.
TOT NADERE OEFENING.
1.
Gij heb zeker wel eens geleze, of van uwe onder-
wijzers gehoon, lieve kinderen! dat, voor ruim drie-
honderd jaar, nog maar dtie werelddeele-. Europa,'
Azie en Afrika, bekent waren.— Van Amerika, dat
eerst in het jaar 149a is ontdekt geworden v wist meil
toen nog niets, ja men wist niet eens, dat het be-
flondt, en verbeelde zieh, dat den grootte uitgeflrekt-
heid, tusfchen den westelijkste uithoek van Europa en
Afrika en den oostelijldle kust van Azie',' enkel zee
was. — Niemand hadt het gewaagdt, die uitgebreide
wereldzee in te ftevene; niemand kwaamt het in de
gedachten, dat daar ook land ligge kon ; en daarom
ondemeemde ook niemand dien gevaarlijken reis.
2.
Toen echter deet zich eenen man op, Christoffel
Columbus genaamt, een man, die te Genua, in Italië,
geboren was-, deze was reeds in zijn jeugd een vlijtig,
oplettent en arbeidzaam jongeling, dien zijn tijd nim-
mer met beuzelingen doorbragt, maar tot zijne eigene
oefening en befchaving befleede, en al zijn vermogens,
aanwende, om in vele zaken kundig en bedreve te
worde.—Dezen bevont zich, als kapitein, op de vloot
zijns landsliede, welke in de Middelandfche zee kruistte,
E 3 en