Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
J
( 66 )
baren vader weder uit het graf verrijzen. — Ont-
vang, lieve vrienden! bij deze, onze icennisgeving
van dit voor ons zoo fmartelijlc verlies. — Lang is het
ons reeds voorgezegt, dat wij die dierbare fpoedig
zoude verlieze', maar wij können het niet geloove,
tot eindelijk den flag ons getroffen heeft, dien ons
voorzegdt was.
4.
Mijn zoon! vier u drifte de ruime teugel niet,
maar onderfcheidt drifte van drifte; onderhoudt deze
en kweek ze aan , maar houdt geene onder cn beteu-
gel ze; houdt, bij voorbeeld, de liefde tot de weten-
fchappe onder, maar onderhoud die tot een afgezon-
dert leven. — Den toorn is een fchadeüjke hartstogt
gij gaf u voorheen dikwijls aan dezelve over, en be-
denkte niet, hoi,; fchadelijk het is, dezelve onder te
houden, en hoe voordeel ig, aan de andere kant, de-
zelve te onderhoude.—Doch, nadat gij de uitv/erkfele
van de toorn wel overgewogen en nagedacht hadt,
hield gij dezelve zoo veel mogelijk onder, hebt de-
zelve tot heden toe moedig onderhouden en onder-
houd dezelve nu nog, zoodat gij^ die fchadelijke harts-
togt weldra geheel zult overgewonne hebbe. — Ik
wensch uw hieunede hartelijk geluk , want hierdoor
hebt gij een groote deugd, dien der zachtmoedigheid,
overwonnen. — Ik moet u intusfchen zeggen, dat gij
het wel overgelegd hebt, en de regte weg hebt inge-
flagen, om d? toorn te overwinnpn.
XII.