Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 65 )
2.
Ik heb mij in uw deerlijk misgerekend en reken mij
tegenwoordig nog mis; de banden , die ons voorheen
zamen knoopte, zijn verfaroke, en ik keur u gedrag
ganfchelijk af. Nadenk maar eens over de behan-
deling, welken ik van u ondergaan heb, en weeg over,
of zoodanig een behandeling wel met den pligte der
vriendfchap overeenkomt. — Ik woog u gedrag gisteren
avond bedaardelijk over en woog te gelijk den ponde
tabak over, die ik van u ontvange heb; maar hoe
meer ik de zaak doorzie, hoe meer ik u gedrag af-
keurd.—Mijn broeder heeft het mij wel voorgezegt,
maar ik heb het nooit kunne geloove ; hij voorzeide
Tet mij reeds, toen onze verkeering aanvangde; ja,
honderdmaal heeft hij mij deze woorden voorgezegt:.
„ overweeg wel, eer gij een vriend kiesd, of hij
„ werkelijk u vriend zijn kan , en legt bij u zelve de
„ pligten der vriendschap over".— Doch ik heb zijn
raad verzuimt.
3.
De zon gingt gisteren zeer fchoon onder; heden on-
dergaat hij zoo fchoon niet, want den lacht is bene-
velt.— Nimmer is hij fchoner ondergaan dan gfSte-
ren.—Op dien dag hebben wij een groot verlies on-
dergaan , want onzen dierbaren vader is geftorven. —
Even zoo zacht en kalm, als hij zijn lijden ondergong,
ondergong ook de zon; en even zoo 'onbenevelt, als
denzelven heden weder opgegaan is, zal onzen dier-
E baren