Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 64 )
niet vroeg opgeftaan waart, cn nu /hadt gij weder
zoo Iaat op.—Welaan! komt dadelijk uil bed, ont-
doet uw van uw nachtgewaad en (laat vortaaa vroe-
ger op. — Ik heb u reeds lang gade:,geflagn en flaat
UW van dit oogenblik af bijzonder gae. —Draagt
zorg! zoo ik u weder zoo laat op hei bed vinde
mögt, zou ik .u geducht ftraffcn.—Dikiijls heb ik
UW gewaarfchuwt, maar gij floeg daar o geen acht
cn beging telkens, hetzelfde kwaad weder.
XI. WERKWOORDEN MET SCHEKBARB
EN ONSCHEIDBARE VOORZETSE.S.
I.
Bij het opmaken der rekening heb ik deeiijk misgetelt
cn daardoor een groot verlies ondergegaa; ik telde
mis en gaf mijn kantoorbediende de rekenng, om de
fout er uit te halen, maar ik heb mij declijk in hem
misgerekent, even zoo als gij uw in den uwen mis-
rekende. — Wij rekenden ons dus beiden nis, cn heb-
ben daarom ook beiden daarvan de gevolgal ondervon-
den.— Wees zoo goed en legt ecrts ma u broeder
over, of het niet mogelijk waren, dat wij gezamenlijk ee-
nig geld overlagen, om daarvoor toekomende jaar eens
een vrolijke dag te hebbe.— Wij, mijnen broeder en ik,
legge reeds iets over en hebben sedert Pinkfler reeds
twintig Guldens overlegd. — Leg gij ook iets over,
en laat ons dan, hetgeen wij overgelegd hebban,' bij
elkander voegen.
Ik