Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 63 3
ook inbragt> het deet niets af; zijn koets flond voor
de deur enwij moeste maar inllappe, of wij wilde of
niet.-J-Nu zoodra wij terug zulle gekomen zijn,
beloof ik U', dat, wat er ook in de weg komen ,
Wij aan uwverzoek zulle voldoen.
Hebt gij ledaan affclirijven, wat jk u gisteren vjsf-
zoeht?—Ja,-dit heb ik gedaan. —Hebben uwen kler.-
ke het goet gekiind ten uitvoer .brengen ? — Ja , zij
hebbe gekud. —Hebt gij uw van dat werk niet gaar-
ne gewild mtdoen ?—Ik zoti dit wel 'gewilt hebben,
maar ik beenkte, dat gij mijnen besten vriend zijt en
deedt iiet daröm met veel genoegen. — Maar hebt gij
hun niet vcfchrlkkelijk'gemoet haiaSte ? — Ja , dit heb
ik gemoete loé'n', 'want'anders waren het niet klaar ge-
komen.—Jju broeder ook bij u gekomen zien ?—Ja»
hij is gekone. — Zijt gij, na 'den afloop der werk,
met hem ^gaan wandele?—Ja, wij zijn-naar hét
Haagfchen bisch gegaan. ' '
5-
Staat op , luiaard! de zon is reeds lang opgegaan ën
gij denkt nog aan geen opftaan. — Slaat uw oogen
maar buiten u bed , en ziet, hoe helder het ' reeds
• is. — U broeder mag niet langer flapen dan tot vijf
uren; waarom mag gij dan langer op liet bed blijven
liggeti ? — Gisteren mogt gij niet wandele, omdat gij
niet