Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 62 )
Jooven. — Maar naderhand vernam ik, dat gij altijd
zoo pleegd te doen, en reeds van u jeugd af a vrien-
de op u pleegde te.laten w^achten.—Dit is toch niet
mooi.
Gij zoekt u boek, dat gij gisteren gekoopt hebt,
èn kan het nergens vinden ; maar héb gij wel goed ge-
zoekt? — Zoo gaat het, wanneer men onachtzaam op
zijn goed is, — dan^werpt men het maar liier en daar
neder', wilt men het dan weder gebruiken, dan moet
meti overal zoeke en kan het niet vinde. — Dat ik uw
joch eens nadenken koi^de leéren en zorgvuldigheid, kon
i'nbóezëm^p ! 'dat gij toch ^ens' begrijpen kondt of wilde,
dat wanoride de nadeeÜ^fle gevolgen na. heni fleepd!
maar wat ik ook doen mag, het is alles te vergeefs, .dit
is voor een vader regt fmartelijk, — Ik bidt uw, ziet dit
toch eens iD, eft 'ontdoet w van uw aGhteloosheid*
Wij 'kunne uw heden niet "bezoeken, toe gaarne wij
jzulks ook deden, want onzen neef G. is tot ons ge-
Jcomcn en heeft ons wzoekt, om eenige dage bij
hem te kome daorbreng-e. — Het ,fpijt ons, want gij
.verzoekte ons zoo vriendelijk en wij ftingen reeds ge-
jeed, om tot u te gaan, maar'ziet5 daar kwaam neef
♦en bragt ons voornemen geheel in wanorde.— Hij
fting er op> dat -wij v>a&t tonen ^ude, en wat wij
ook