Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 6ï )
34-
Den Apostel Paulus geeft in zijti brief, aan de Christs-
ne van Thesfaloiiica, onder anderen de volgende ver-
maninge: vermaan de ongeregelde; vertroost de klein-
moedige; onderftoun de zwakken; weest langmoedig
jegens alle; vergeld niemand kwaad voor kwaad;jaagt
het goede na; verblijdt uw altijd; bit zonder ophou-
den: dank God voor alles wat Hij uw geeft; beproef
alle 'dingen, maar behoudt het goede; onthout u van
alle fehijn des kwaads. — Welke fchoone lesfen, mijn
zoon, liggen in deze korte voorfchrifte opgefloten ! —
Denk dezelve dikwijls na; prendt ze diep' in u geheu-
gen; onthoudt dezelve, en doet, wat Paulus hie^
voorfchrijfd; vormt u naar het voorbeeld" dies Apos-
tels; en gedraagt uw immer zoo, als hij zich gedragen
lieeft. ' .
X. ONREGELMATIGE WERKWOORDEN.
i.
Ik kan, gij kant en hij kant goed lezen, want ik
oefen mij, gij oefend u en hij oefendt zich dage-
lijks.— Lang heb ik te vergeefs op uw gev/acht,
maar gij kwam niet^ ho6 kwam dat toch? denkts gij
misfchien, dat u bezoek mijn onverfchilig was, of
wat denkte gij?—Ik dach eerst, dat gij ziek waard,
en mijn broeder dach dit ook; want dat gij konde
komen en evenwel niet kwam, dat konde wij niet ge-
loo-