Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 60 )
hier, ncemd een ernftig voornemen ter verbetering,
beloofd mij dit plegtig en hout u woord, zoo zal al
het vefledene vergeven en vergeten zijn.
33-
Wij ontvingen gisteren de volgende brief:
„ Lieven Broeders en Zusters!
„ Ifc bevindt mij tegenwoordig te Batavia en ben
„ zeer gezond. — Verheug uw, ik zal fpoedig te huis
n komen. — Wacht mij met het eerfle fchip, dat van
„ hier naar Holland zeild; maakt alles tegen mijne
„ aankomst gereed, en zorg , dat gij alle uw aan de
„ haven bevind, waar ik denk aan te komen. — Be-
„ reidt u intusfchen tot een groot nieuws, dat ik uw
„ mondeling wil mededeelen. — Wik en weeg wel
„ de zaak, waaromtrent ik uw onlangs om raad vroeg,
„ en geef mij bij mijne aankomst raad en daad. —
„ Raad mij toch vooral ten beste, en vergeet niet, dat
„ uwen broeder het u verzoekt. — Zie daar, gelief-
„ den broeders en zusters! een brief vol verzoeken
„ en bevelen. — Lees en herlees dezelve met aan-
„ dacht, en gij broeder P., lees gij dezelve bijzon-
„ der. — Vaar alle vi'el , doet de groetenis aan alle
„ vrienden en bekenden en word fpoedig omhelst door
„ U liefhebbende broeder
„ N. N.
Den