Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 59 3
dan mijne hartelijke groete aan uwe broeder mede, en
zegt hem, zoo gij wilf, dat ik hem reeds lang ver-
wacht hadt •, vraagt hem, wat de oorzaak is, dat hij
weg gebleve is , en verzoek hem , zoo fpoedig moge-
lijk te komen. — VVeest ook zoo goed, en bezorg
deze brief aan mijn neef, doet hem mijn gebiedenis
en groet hem en de zijne, van mij en de mijne; ver-
telt hem het nieuws, dat ik uw gisteren vertelt heb,
en hoor, wat hij daarvan zegt. — Voor het overige
u niets meer te melden hebbende, wensch ik uw goe-
den reis. — Vaart wel! gaat in vrede, kom fpoedig
terug, en vliegt dan weder in den arine van u ver-
langende vriend.
Zijt gij daar, kwaden jongen! wat beweegde u, uwe
broeder zoo te mishandelen? Gaat heen, deugeniet en
komt mij nooit weder onder den oogen. — Bsleedigd
nooit weder iemand, want dan zou ik uw anders
behandelen. — Schaam u over u gedrag, en fpoedt u.v»
om uw beleedigde broeder vergiffenis te vragen; on-
dervindt heden inijn regtmatig misnoegen en verbeterd
u; word braaf, of ik zal een andere weg met uw
inilaan. — Nu., ik zal nog eenmaal zachte middelen
met uw beproeven; maar past op, denk niet , dat ik
u flechts bedreigen, maar gelooft mij, ik meen het, en
gij zult mijn geftrengheid ondervinden. — Komt nu
hier.