Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
roORBERlGT.
Is het u>aar ^ dat de hennis onzer voorireffe-
lijhe moedertaal den bejchaafden Nederlan-
der niet alleen tot eere Jireht, maar hem ook ,
in vele betrekkingen en omjlandigheden , vol-
firekt onontbeerlijk is ^ dan zal iedere doelmatige
aanleiding ^ tot de uitbreiding en bevestiging
dier kennis^ hem gewis altijd hoogst welkom
zijn; terwijl inzonderheid de verjiandige on-
derwijzer der jeugd ^ wiens onloochenbarepligt
het is^ zijnen kweekelingen liejde voor de taal
hunner vaderen in ie boezemen en hen in de
ioepasfing van de regelen dier taal te oefenen.
ongetwijjeld elk middel gretig aangrijpt, dat
hem bij dit onderwijs eenen wezenlijken dienst
kan bewijzen»
^Is zoodanig een middel nu befchoiiw ih
het verbeteren van opjtellen, in welke opzet-
telijk 5 en naar een zeker geregeld plan^ Jou ten
gemaakt zijn; en ieder denkend onderwijzer
zal hierin gereedelijk met mij injiemmen^ wan-
jieer hij nagaat, hoezeer deze oefening aan
den eenen kant allergefchiktst is, om het oor-
deel der jeugd op te fcherpen ^ en aan den
anderen kant den kinderen ongevoelig eene
zekere gemeenzaamheid met de regelen
taal bijbrengt^ welke tot het zuiver fchrijven
zoo altezins noodzakelijk is^.
elkom waren dan aan de fcholen de werk^
jes van mijne waardige ambtgenooten, de
Heeren van moock en van renesse ; en het
menigvuldig gebruik y dat van dezelve gemaakt
* wordt