Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 57 )
flaan vernietigdt? Is er dan niets meer van ons overge-
bleven , dan den dooden romp , dien daar zielloos ne-
derügt ? — Zulle wij niet beloont of geßraft worde ,
naar mate wij hier geleeft hebbe en belooning of ßraf
verdient zulle hebbe? — Zoude wij dan vruchteloos
aan de veredeling onzes ziels gearbeidt hebbe, en zulle
de daardoor verkregene bekwaamhede nimmer verder
uitgebreid! worden, maar flechts binnen den enge kring
van dit leven bepaalt blijven? —Neen! wat wij hier
verrigt hebbe, is niet te vergeefs verrigt. — Wij
zullen weder leven; en wanneer wij ons tot dat twee-
de volmaakter leven reeds hier zulle hebben voorbe-
reidt, daar weder aanvangen, waar wij 1iet hier gelaie
Jiebben,
Het heeft heden nacht gefiieeuwt, geregend en ge-
hagelr, en hierdoor is veroorzaakt, dat al het water,
dat bij mij bevroren was, ontdooit is gcworde, want
nadat het gefneeuwt, geregendt en gehageld hadt, hetft
het flerk gedooit. — Wanneer het des zomers donderd ,
is de lucht b^naauwd en drukkend; maar wanneer het
gedondert heeft, verfrischd , verkwikt en als het ware
verjongdt. — Zoo worden de krachten der natuur, tot
heil van menfche en diere, beftuurc, geregeldt en ge-
wijzigd door Hem, die alles gefchept heeft. — Nadat
God de zon , de maan , de flerre , boomen , kruide,
plante en diere gerchcpt hadt, fcheptc hij de mensch ,
D 5 die