Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 56 )
Ik heb hem daarover gevoelig gekaftijdt, en wijl hij
daarenboven geliegd hadt, heb ik hem gedreigt, dat
ik dit u zoude melden. — Maar noch het een noch
he: ander heeft gehelpt, hij heeft zich in niets gebe-
tert, en ik ben overtuigt, dat wij ftrengere middele
zulle moete in het werk ftellen, cm hem tot beter-
fchap te brenge.
d. Zamengestelde tgden.
27.
Ik dank u wel voor den welmeenenden waarfchu-
wing, welken gij mij hebt medegedeeldt en die gij
mij heden andermaal mededeeldt.— Den misdadiger,
die onlangs gevangd is en eerst niet wilde bekenne,
heb nu bekend. — Hij is veroordeelt ^ om onthoofdt
te worde, wijl hij zijne broeder vermoordt heeft.—
Dit is ook den uitfpraak van aJlen Goddelijken en
menfchelijken wetten,—Hij, die een anders bloedver-
giet, dier bloed zal ook vergiet worde; die zijn
naaste dood, die zal ook gedoot worde. — Heden
morgen is hij uit de gevangenis gehaalt en naar de
regtbank gevoert, waar hij zijn vonnis heeft aange-
hoort-, hij was zeer ontroerd, en het berouwde hem,
dat.hij de misdaad gepleegt hat.—Vervolgens is hij
naar de gevangenis terug gelei'dt.
28.
Wanneer wij geflcrft hebbe, is dan ons gansch be-
ilaan