Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 55 )
geve. — Daarna heb ik ontbeten en ben, na het ont-
bijt , ordelijk en gefchikt naar de fehool gewandelt, al-
waar de meeste mijner medeleerlingen reeds verzameld
waren. — Ik groete de meester vriendelijk en ftapten
naar mijn plaats, nadat ik alvorens njijn fchoolboeke,
die ik voor die morgen noodig hadt, uit mijn kastje
gekregen hadt.
25.
Voorts heb ik in den fehool mijn tijd wel befteedt,
braaf geleert, mooi gefchreven en oplettend geluistert
naar de lesfe van mijn waarde onderwijzer, die mij ,
wegens mijn vlijt en gefchiktheid, geprezen heeft,
die mij zoo hartelijk bemind en ook door mij bemind
wordt.—Toen den fchooltijd geëindigt was, en wij
verlof gekrege hadde, naar huis te gaan, heb ik de
meester gevraagt, of ^k nu mijne pligte vervult hadt;
cn hij antwoordé mij , dat ik altijd zOo moest oppas-
fen,„ want dan," zeide hij, ^ zijlt gij uzelve toejul- -
„ eben en door andere toegejuichd worde".
26. r ;
Ik zoude u iOon wel beloond hebbe, maar' hij
heeft zulks niet verdieiit. — Ik zal u eens met'een
paar woorde zegge , hoq hij zicH deze morgen In de
fehool gedraagd heb. — In plaats van te leere, heeft
hij zijn tijd verbeuze't, zijn medeleerlingen geplaagt
cn mishandelt, cn verfchcidenc vliegen vermoordt. —
D 4 Ik

J