Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 54 )
fchip beweegde zich niet; en in die ftaat bleven wij,
tot een ander fchip ons redde, met dewelke wij zoo
fpoedig mogelijk onze togt vervolgde en eindelijk aan
de Lemmer aanlande.
c. Verleden deelwoord.
23-
Den brief, die gij mij gezonde hebt, tot heden
onbeantwoordt gebleven zijnde, en gij van mijn een
ftellig antwoordt begeerdt hebbende, zoo wil ik u he-
den antVoordden. — Ik heb op uwen brief nog niet ge-
antwoordt , omdat drukke bezigheden mijn hierin ver-
hihdert hebben.— Nu echter heb ik gemeend, dat gij
boos zou worden en wachte daarom ook niet langer,
u begeerte te vervulle. — Ik had reeds een brief voor
II opgeftelt, maar wijl hij mij niet bevalde, heb ik
dezelve eenvoudig aan de vlam opgeoffert, en zoo is
hij verbrant. — Met dien, welke ik nu begint hebt,
heb ik voorzigtiger gehandelt; en ik hoop niet, dat
het ook zijn iot zal wezen, ten vure gedoemdt en
verbrandt te worden. ^
24r
Nadat ik mijn aangekleet, gewasfche en gekamd hadt,
dankte ik Qod voor de rust, die hij mij gefchonke
hadt en badt Hem, om zijn voortdurende zegen. —
Nadat ik gedankt en gebid had, leerden ik mijne les-
fen, die mij de vorige dag in het fchool ware opge-
geve. —