Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 53 )
^ is, de hier en daar afgevallene fleenen dooden twee
„ menfchen,-die zich daar bevondé. Men redde wat
i, men kon, men achte noch gevaar noch tegenftand ,
„ en dringde door de menigte heen om toch maar te
„ helpen. — In zulke gevallen betoond den mensch zich
„ mensch te zijn en deeld in de rampe zijner natuur-
„ geiiooten."
22.
Toen wij laatst over de Zuiderzee naar Vriesland
vaarden, overvielt ons een zwaren ftorm', gepaard met
een ontzettend onweder. — Het was zelfs zoo, dat
den fchipper verlegen wierd; en wanneer dat gebeurdt,
is het gevaar groot. Wij wenden onze koers naar
het eilant Marken, en wachten daar, tot de bui,
zoo'wij ons verbeelde, voorbij was.—Daarop verko-
ze wij niet langer te wachtten, vergeetten de uit-
gedane angst en gingen weder fcheep. — Doch naau-
welijks ware wij op den hoogte van bet eiland Urk,
of er verhefte zich eenen tweeden ftorm, die nog he-
viger woede dan den eerften. — De fchipper wende
naar het genoemde eiland en fpoede zich om alle zei-
len bij te zetten , ten einde hetzelven te bereiken ;
doch alles was vruchteloos. — Wij allen arbeiden wat
wij konden, maar het hielp alles niets. Eindelijk
ftooten wij op een zandbank en wachten dagr onze
dood in de uiterde angst af, terwijl wij ons hoe
langer hoe meer lot denzèlven voorbereide. — Het
D 3 fch p