Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 52 3
„ nicht was, zoo als wel meer gebeurd, doch wif
„ bedroge ons zeer. — In het eerst wisten wij echter
„ niet, waar de brand was; doch fpoedig hielt onze
„ onzekerheid op, want de vlam berste aan alle kante
„ van het huis onzer buurman uit, en woede zon-
„ der voorbeeld. — De brSndfpuiten fpoten uit al hun-
„ ne magt, en de .vlam begon reeds aanmerkelijk te
„ bedaren, toen dezelve eensklaps fel in de hoogte
„ fteeg, en alles verwoeste wat zich onder deszelfs
„ bereik bevondt.— De vonken namelijk, welken
„ zich ginds en herwaarts verfpreidde, viele op het
„ huis dat naast het brandende (lond, en daar in dat
„ huis een koopman in geestrijke vochten woont, vat-
„ te alles vuur, en woede_ de vlam nog veel erger
„ dan te voren. "
21. .
„ Ook ons huis taste dezelve aan; wij achten ons
„ reeds verloren en twijfelden geen oogenblik aan ons
„ ongeluk, toen het huis van onzen buurman instorte
„ en daardoor het onze bevrijde. Want nu hield het
„ voedfel voor den vlam op , en ons huis was ligte-
„ lijk geheel te blusfche. Doch zoo veel te erger
„ woedde de vlam aan den anderen kant van het huis
„ mijns buurmans, waar alles voor deszelfs woede
w zwichte.—Dezelve behielt zijn volle kracht tot
„ laat in den middag en vernielde al wat hij aantaste.
„ Vier huizen brande tot de grond af; en w<it meer
is.