Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 51 3
j, uwe redding' verblijde, dat ik mij verheugde toea
„ ik mijn pligt vervulden, dit beloonde mij reeds ge-
„ noegzaam; eene 'andere belooning vorder ik niet."
IP'
Daarop wenschte hij mij een goede herftelling, nan?
Zijn stok en ging heen, zonder mij zijn naam gezegd
te hebben.—Toen hij weg was, vroeg ik de menfche
uit de herberg, waar ik mij bevont, naar deze regt-
fchape man-, cn deze verhaalde mij, dat hij zeer arm
was, maar zJch met zijn armoede zeer wel verge-
noegden;— Allen, die ik naar hem vroeg./ prijsde
hem uit een mond en nicm^d verachte hem, noch
zqide iets ten zijnen nadeele. —. Ik badt hun, hem de
fomme gelds, die ik beloofde hen te bezorgen, onge-
merkt ter hand te ftellen, terwijl ik tevens zorgde,
dat hij van den maatfchappij tot redding van drenke-
Jingen een goude eerprfjs ontvihgt.
20.
Heden las ik de courant, die gij gisteren las, en
die mijn broeders eergisteren lazen. — Zie hier wat
men uit P, fchrijft: „ In den afgeloopen nacht beroof-
„ den een hevigen brandt velen onzes medeburgers van
„hunnen bezittingen. — Toen wij gerust flaapten,
„ .lioorde wij eensklaps het geroep van brand! brand !
„ en wierden zoo op een onaangename wijze ge
„ wektr — Wij meende eerst, dat het een valsch ge-
D a rucht