Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 50 3
„ kende mij niet en fprong toch oogenblikkelijk in de
„ liroom •, gij redde mij het leven, baalde mij uit het
„ water, geleidde mij hier heen en betoonde u jegens
„ mij als jegens u eigen broeder. — Toen gij mij uit
„ het y^ter haalde en op den oever legde, gevoelde
„ ik niets; maar thans ondervindt ik het gevoel van
„ ware dankbaarheid; en gij oqdervindt het aangename
„ gevoel over.de fchoone daad welke gij verrigtte.—
M Hoe is uw naam? Zeg mij die, opdat ik dezelve
„ in alle dagbladen ftelle en u een rijke belooning be-
„ zorgen, daar gij mij het leven redde zonder dat gij
„ mij kende."
i8. .
Hierop antwoorde den braven man mij dus: „ moet;
„ men dan juist iemand kénnen , wanneer men hem
„ red ? — Ik kenden u als mensch, Ik verblijde mij u
„ te kunnen helpen en betrachte flechts mijn fchüldige
„ pligt.—Neen, mijn Heer! dat ik uw niet kenden
M doet niets tot den zaak; ik volgden de inTpraalc van
mijn geweten, dat mij, tóen ik mijn fchapen hoede
w ea iemknd roepen hoorden, toeroèpte * ft n
Gij moet
„ „ help'eii. " " Hierop fnelde ik ' haar u toe en
„ vondt u in het water liggen. — Ik trachtte u eerst
w met mijn flaf te redden, doch dit mislukte; wat
„ was toen natuurlijker, dan dat ik in het water fprong
» en niet u naar de wal zwemde ? — Vond gij daar
» iets bovennatuurlijks in? ik niet. — Dat'ik mij over
w uwe