Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 48 3
Ik verhaaldden hem het voorgevallene en hielt een zeer
lang gefprek rnet hem; doch hij hiejt, niet op, mij
zijne onwetendheid te betuigen. Het koste mij veel
moeite, hem zoo, ver te brenge, dat hij zijn zoon
ondervroeg; en toen bekenden den deugeniet alles. —
hierover verheugden ik mij zeer, doch den braven va-
der wierd daarover zoo boos, dat hij den jongen oo-
genbükkelijk onder handen neemde en hem duchtig
: -15.
Dei man, dip heden morgen bij u in huis trad, red-
den mij verleden jaar het leven. — Zie, hpe dit zich
toedroegt»-TT-Ik was buiten in het water, die langs dat
g.roo;?ip-ïeld loopt, waarop wjj ons zpp ^iikwijls ver-
TO^aktCB;^,,aan l^et.vlsfqhen.—Veel hadt ik reeds gevan-
ggn^bdc^Qh ik vv^rpite,-; het, net andermaal uit en vong.
mi-ettjiogroote-, baars V deze grijpte ik aan en lualde dcr
zely;? .uit het pet; doch hij fpartelde zoodanig, dat het
net .fpheurden.—Dit speed mij geweldig, want nu
hijeJdt pijn visfchen op. — Ik maakten echter het net
zop.gqed ik kon eiiibeproefde mijn geluk andermaal.—
Nu echter vischte ik niets op dan yuil en modder,
en wilde nu opflaan om naar huis te gaan. — Doch
daar ik driftig was, rijsde ik fchieiijk op, en ziet I
mijn voet glipten uit en ik vield in het water. — Denk
lio'J ik verfchrikten!
'" ■ fèrftöiid reepte Ik om hulp en wor/lelde zelf om er
X . . - . nit