Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 47 3
bcftemdcn uur te wachte,— Gij begrijpt'dus llgrelijlf',
hoe het mij verblijde , tden ik u belden dé ftrSat zag
inkomen en tben gij mij meer' en nlèer naderde. — O,
vriendfcnr hoe verheugd het nrj.'—T^óen zwichte mijn
ongeduld cn Ik vliégde in uw afmén*, het'ovbHge zaagt,
hoorde en ondervond gij zelf. ' .....
De kwade jongen, die uw zoon tot alle foofteiï 'V^tï
ondeugd verleide, heb ik heden bij mijn gehad. — Ik
vraagde bcmv-wdarom hij dé'èoö^-hiijtié^ vfieöd' vfer-
Jeide? ert^ hï] -antwoorde mij ^ da5-'hij i>iét Wfst'
deze verletditig ïèefïónt ,1 want db'f^ hy •■W^n aóo'ir "géén
kwaad; maar In tegendeel vëél good
vroeg ik hefti': „ houdt gijzel daä-'ook-^oor"«eiï'göëaö
n daad, dat hij op uw aanraden i'étSf ver^igtö-; 'dat-Ife'
„ hem verböodt, en iets naliet, dat" ik hem - geboot*'?
Deze vraag beantwoorde hij op ekiê-Wijzö, diè'ti^ifn
van den flechtheid zijner karaktèr'geheel overtuigd^. —*
I Nu zweeg ik, doch riept mijrt^ knecht, dié'tk bèv^I
gaf, hem dé deur uit te werpen, waarna ik nïijti
aahkleedé en naar zijn väder ging.- ' - ■
Toen ik bij den vader van die verleider kwam^. liet
ik deze op geen onduidelijke wijze mijn misnoegen
blijken. —De man ontvong mij vriendelij
mij, dat hij niets van het gedrag zijner' zoon wist.—
ik