Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 46 3
■ II.
Hel verwonderd mij,.dat gij u ,nog niet hier be-
Y-iiiï:.; waï,-.is daarvan den oorzaak?,Het sneeuvvd,
,. - • . ' ''
en het hageld. — iVlijn bpoeder ' wast. heni
en ^nijn ^usjer kleed, haar aan. —Ik kleedt mij aan,
gij 'Weed u aan , hij klce(^t ,hein aap., wij kleedc on§
aan, enz. — De brief, die gij mij zent, deugd niet;
ik zend u dezelve hier verbeterd terug; wanneer gij
dezelve nu eens leest, zult gij een menigte groven
foute vjnd^^,-— W^^nnei?!: iietgo^ed wederwpr^, rijd ik,-uit;
.pecte?;pf mepnt gij, dat.hpt te veel,zal
ko^te , ryrie;n4i. de reis ^die, ik.^a^vjwrd ^ ^ ko&t
huis zantte, do.od onz(ï, gQi^dJieid,^ en^ ^k^-lje.'^ind, mij
^istook 290 UjsteJo^)^; 7yoQ,,>eyindf gij j^u^, en Jioe
broes^ij^ ? — .Epn.
l-JOQ/' t r..i. i. i; ,, , > 'j" . _ _
—0'n V O I maak t v e r 1 c d e n é. t ij d.
^ ■■ .nri ^zvA \ui . j ^ zv:' ■ - ■
/i^v i! L;';: ■ "'Ifir ■ ' V' '
'De-bftef^'dïe gij mlj;-gistereti'fchreef, geldde ntet
mij, nïasVgelddë mfjti ■fifoetier.'—ik zendile daarom
dezelV-e ükit hem toe, liSr hij zont mïj' dezelve da-
delijK^tèViiè.'—Hij^haM'zic^i ert '^ij haaste u, om
mij ee'^i'tóbek te komeii "ge^en, en'^hët was zeer
goed, -daV^gii'-" 11 ^00 haasfe,' ^iv'ant ik briSdé van onge-
duld u te zien. — Het koste mij veel moeite, tot het
be-