Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 44 3
deze vragen beantwoord, wordt gij met eenen langen
brief, beloond. •
Gij denkt naar B. te reizen én verblijd u bij voor-
raat over dezen reis; nu, ik verblij mijn met uw, doch
Indien gij mijn raad met opmerkzaamheid aanhoord en
volgd, en allen verkeerden vvege vermijt, zoo zult gij
door eene goede uitkomst beloond worden; volgt gij
denzelve echter niet, zoo berokkend gij u eigen onge-
luk. —■ Hier is denzelven. — De weg, die van hier
naar B. leit, is gevaarlijk, wijl denzelven ons ligtelijk
tot het inflaan van. zijwegen verleid, welke daar bij
menigte gevonden worde. Indien men zich daarvoor
piet hoet, en Hechts ongeftoord zijn weg vervolgt,
meent men het doel zijner reize langs zoo meor te na-
deren , terwijl men er intusfchen langs zoo verder afgaat.
Men wenscht hartelijk, mijn zoon! dat gij u schame
over u gedrag, en dat gij u beteren, opdat men u niet
meer kastijd, maar gij in 't vervolg bemind en geprezen
worde.—Leer toch vlijtig, opdat men u niet verachte,
en tracht u aller achting waardig te maken. — Ik tracht
mij zelve van u verbetering reeds te overtuigen, opdat
ik mij gerust fiel en de achting voor uw behouden ;
maar he>^ebeurd nier zelden, dat gij deze goede ge-
voelens vernietigt, dat gij mijn liefde met ondank ver-
geld.