Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
M3 5
, 6. .
Gij verteld mij, dat gij uwen broeder niet geloofd,
wijl hij nimmer de waarheid zegt, en gij heb/gelijk;
want hij, dien de waarheid niet bemind en dezelve in
woorden en dade niet getrouw bljjfd, verdient geen
geloof. — Ik geloof ook de leugenaar niet, en hoe
dwaas handelt diegeenen ook niet, die denzulke geloof
geeft en vertrouwt, die hem dikwijls onwaarhede op
den mouw fpek. — Men handeld in de daad zeer dwaas
en onverßandig, wanneer men liegt, wijl dan niemand
ons meer geloofd. — .Wij hopen zorg te dragen, en
ik voor mij hoopt dit bijzonder, om fteeds der. waar-
heid getrouw te blijve.
Ik twijfelen niet of gij behoud gaarne uw goeden
naam; en geen wonder! want ieder behout die gaarne,
en hem , die ons van onze goede naam beroofd, vliede
Wij als onze vijand. ^ Ik verheugt mij daarentegen
wanneer ik geprezen word, en gij verheugd uw Zeker
insgelijks, wanneer men uw eer in eene heldere dag-
licht ftelt, want alles wat onze goede naam geld,-geld
onze rust. Wanneer gij daarentegen geftrafc word,
wanneer men u kastijd en u zijn ongenoegen betoont,
maak dit uw dan ook zoo vrolijk ? Verheugd gij u dan
ook zoo zeer, of word gij dan niet veeleer droevig ?
Vindt gij dan niet veeleer oorzaak om u te fchame, en
fchaam gij u dan ook niet werkelijk ? Wanneer gij mij
de-