Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C )
Ik bwdt veel van u , wijl gij veel van mij houdt.—
Ik ben^injallG nienfchen, omdat ik begrijp , dat mijnen
pligt zulks van ;mij vorderd. — Waavom antwoord gij
niet.ipp de m;enigvu!(digen brieve, diei ik uw .fc^ij-ft?
Gevoelt gij dan niet, dat het onaangenaam is, op zoo
veel,brjeve.niet een enkel antwoort te ontvangen? —
Ik flniwpord altijd ieder dien aan mij fchrijft, en
mijn vriend antwoord mij ook altijd , wanneer ik hem
om een, wtwoordt verzoekt", waarom antwoord gij dan
ook niet? — Zoo gij ,mijn nog langer zonder antwoordt
laat,, en mij niet op deze met rondgaande post antwoordt,
krijgt gij nimmer weder een brief van mij.
5-
Ik vertrouwd, gij vertrouwd en hij vertrouwd , dat
alle menfchen ons beminnen •, maar bemind ik, bemind
gij, en bemind hij allen menfchen wel ? — Indien wij
alle menfche niet beminnen , hebbe Mnj dan welregt dit
van hun te verwachte ? — Ik vind mijn verpligt u te
■ melde,, en meld u bij deze, dat ik het gedrag van G.
gansch niet bil,'ijk vindt; mijn vriend K. vind dit ook. •
Vind gij dat ook niet ? vertel mij eens hoe gij dat vind.
Gelooft gij niet, dat hij oneerlijk met zijnibr.oeder han-r
deld •, ik voor mij handelt zoo niet mef :de roiji)? , erj
ik weet dat gij de uwe ook beter behandelde
.... j . , ■ ■ , , ,
Gij