Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
i 41 )
^
2.
" Het goede te beminnb en met alle ijver te betrachte,
het kwade te hate en met allen zorgvuldigheit te ver-
mijden , en dit alles te doen ter eer zijns liefderijke
Schepper, tot heil \^an- den naasten en ter bevordering
van zijn eigen wezenlijk geluk; ziedaar, waarheen de
onafgebroke pogingen des braven menschs, des edelen
Christen, zich beftendig moeten uitßrckke. Hem te vol-
gc , hem te ftreven, ziedaar ons doel- — Zijnen
naaste te verpligte, dezelve gewigtige dienrte te bewij^a
en zoo zijnen liefde te vervverve, kent gij edeler werk-
zaamheit? kindere! En .is dit niet de gefchikße wijs.
God onzen dankbaarheid te toone?
b. Aantoonende en Aanvoegende wijs.
a. Tegenwoordige tijd.
De: mensch leefd op dezen aarde , om zijn- eigen ge-
luk en dat van andere te bevordere. — Hij, dien dit
uit het oog verliesd , beantwoord niet aan het oogmerk
waartoe hij leeft en waartoe hij gefchapen is. — God
betoond zich immer den liefderijken vader van alle zijn
sehepfelen te zijn, want Hy geeft ieder van hun dage-
lijks wat hij behoeft. Hij zegent hem op allerhande wijze
en onderhoud zoo wel den mier als den olifant, zoowel
3e worm als de mcnsch.
C' 5 Ik