Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
VcrIie:iGf7*—Een kind fchreef onlangs het volgende
aan zijn fchoolkameraden : -
,, lieve Vriendjes mijns jeugds!
„ ik en mijn broeders doen uw groete, men zegt hier,
„ dat wij hebben gehad, dat gij hebbe gchadt,ien dat
„ alle leerlinge hebbe gehat eenen mooijen prijs; wij
5, wenschten wcl, dat wij den onzé en zij de hunne
„ reeds hadde en dat gij de uwe ook reeds hadt.
„ Ik verzeker u, dat wij nieuwsgierig ware,^en ge-,
„ looven dat gij het ook zijd, om die prijzen te
„ zien, enz."
IX. GELIJKVLOEIJENDE EN ONGEUJKVLOEI-
JJPNDE AVERKWOORDEN,
a. Onbepaalde tvijs»
I.
Den vader bemint het kind, omdat het kint de vader
gehoorzaamt. — Den kindere moeten immer hunnen
ouders-lief hebbe, hen gehoorzame, hen achte, eeren
cn .vertrouwen. — Zij, dien in fraat zijn hun ouders te
verachte, te mishandele eii verdriet aan te doen, zijn
de naam van een goed kind niet waardig.—De H.
Schrift beveelt ons , God te vreeze, onze naaste te be-'
minne en over onze eigen hart zorgvuldig den wacht
te houden. — Zoude wij een zoo voortreffelijken boek'
niet volgen?
Het