Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 39 )
i'c.nict tvvijfel, of zij zulle hartelijk gezind zijn, en dan
worde wij weder goeden vrienden.
Indien - gij iemandt beloedigd hadde, en geroepen
wierd hem verfchooning te vragen, zoud gij dit dan
wel gewillig doen? Zoo neen, dan waardt gij den
naam van een braaf mensch niet waardig. — Neen,
mijnen zoon! weest gij edeler; zijt niet te trotsch,
hem, die gij beleedigd hebt, vergeving te vragen v
zijt altijd gereed , hem het geleden onregt naar u "best
vermogen te vergoeden*, en indien gij dan al het onge-
luk hadde, geen vergeving te gangen, indien gij
fmadelijk afgewezen wierdet, houcP^^^ ^P» ^^^^
fmeek zoo lang, tot den beleedig^n door uw ver-
murwd wordet; en helpt ook dit niet, wordt dan
niet verhard, weest dan niet toornig; maar ga flil uwen
weg; heb dan Hechts geduld , en laat aan de tijd over,
wat uw verzoek niet kan uitrigten.
ï7-
Een prijs te zulle krijge, is voor u„ mijn zoon! een
heerlijk vooruitziet; maar die prijs ontvangende of de-
zelve ontvangen hebbenden, en dus in *t openbaar be-
loond wordende of geworde zijnden, wat is dan uw
pligt? Wordt dan niet hoogmoedig, want dit wordend,
zuu gij den eer, dien gij eerst ontvangen hebt, weder
C 4 ver-