Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 37 )
12.
V»'ij wierde, gij wierd en hij wierd gisteren door een
bedelaar oin een aalmoes aangefproken; doch welken
vraag echter weigerend beantwoord wierdt, waarop do
bedelaar, de ftok, die hij in de hand had, opligtende,
met denzelve naar den hemel wees , en deze affchuwe-
lijke wensch uit braakte: „ ik Venschte, dat gij allen
„ zoo arm wierdt als ik nu ben." —/Wij wierden
hierover zoo aangedaan, dat wij de arme man terug
riepen , waarop wij hem een rijk gift gegeven hebbe ,
zullenden wij in 't vervolg nog meer voor hem doen,
want dien man hadt en heb ons diep getroffen. — Ö!
gij had dat tooneel moeten bijwonen, dain zou gij zeker
even als wij gehandeld hebbe.
^ 13-
Ik wenschte wel, dat ik meer geld had dan ik hebbe,
cn dat ik dus rijker was dan ik nu ben. — Veel geld
te hebben en rijk te zijn, is toch den wensch van het
grootde getal menfche. — Ik voor mij zouden van mijn
rijkdom een goed gebruik maken, en indien ik ooit
rijk worde , zal gij er ook het uwen van hebbe cn met
mijn gelukkig zijn. — Zou gij wel wenfchen rijk te
wezen? en indien gij werkelijk rijk wiert, hoe zoud
gij dan die rijkdom belleden? — Och! dat ik toch wij-
zer was, cn niet naar geld, maar naar vergenoegdheid
wenschte! dan zouden ik waarlijk vrij wat gelukkiger
wezen dan met al de fcbatte eens vorsts.
C 3 Lie-