Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 35 )
in den mijnen gevonden wierd en die den naam van
erts gegeven word. — Het ijzer is het nutiigfle van alle
metalen, doch het leelijkften; het gout daarentegen, van
veel minder noodzakelijJibeid, is fchooner en zeldza-^
mer, daar het ij.zgr het overyloedigftcn is.
( , j.
Dlx is ee.a fchoonC' proef van des Scheppers wijsheid \
^ant was het goifd , bij deszelfs fchoonheid en glans ^
zoo nuttig, als het ijzer, en kon met jiet eerfte hetzelf-
den gedaan worde als met het laatfie, dit zou.^eker ai
zijn waarde verliezen en ongebruUjt llg^reua-blijven V ~
hadt integendeel het goud dcrzelver fchobnheit niet,
dan zouden het nimmer gd)ruikt worden, en niemand
Z9udei? _m9eite nemen,, dit nuttcloozcp :ipeiaal^uit
dp^ gror^d te iialen.:
Toen igij pnlangs bij aw..vriend lVI,. was, waar mijn
brc^eder ook wap., heb gij u toen nog. al wat vermaakt?
en heb mijnen broeder hem daar nog al wel gedragen?
Lkben zulks vaq die losbol met gewoon. —Hij is andersge-
wqon,;waar altijd gewoon, en heef van zijn jeugd af ge-
wooï^.g^weesd, zijniueiginge de ruime teugel te vieren. —
Msfi^r: \^nneer hij zich in iets heeft te buiten gegaan ,
d;aj;;Wor4-.h:ij op^ naderhand geflraft door het kji^llenfte
nat^rouw, dat voor de gevoelige mensch niet om te
verdragen is.
C2 Bij