Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 46 )
vuige laster fchuldig maakt, verdiende ti'U'de maatfchap-
pij geflooten en naar eenen eenzamen eiland verbannen
teworden.
VIII. HULPVl'EBKWOORDEN.
i.
Ik ben eenen vriend van een werkzaam leven , vfant
dit is, zoovi'el voor den gezondheid van de mensch als
voor zijn zedelijkheid , volfirekt noodzakolijk. — Den'
mensch is het cdelfie fchepfcl op dezen aarde. — Zijn
fchepper heb hem met den verhevenflen vermogens be-
fchonken en hij word nog dagelijks door dezelve op al-»
lerlei wijze geregend. Wien zouden een zoo goeden
Schepper niet hartelijk beminnen! Dien dit niet doet,
is den fland van mensch niet waardig.
2.
Gij bent mijren besten vriend cn ik ben uw grootßen
vertrouweling. — Wanneer ik iet." heb, heb gij en heb
h-ij het Oük. — Waren vrienden te hebbe is een groot
g^eluk, doch die kunnen wij niet hebbe, zondef
zelf ware vrienden te zijn. Wanneer men waren vrien-
^de heb, heb men altijd vermaak; doch wanneer men
denzelven niet hebt, is men altijd alleen , of in het ge-
zelfchap van licde, die ons, zoo niet hatelijk, ten
minfie onverfchillig zijn.
Men